Dnes je streda, 24. júla 2024, meniny má Vladimír
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Regulatívy - Úprimne neúprimné výzvy občanom...

Regulatívy - Úprimne neúprimné výzvy občanom...

Dňa 22.4.2013 na stránke mesta bol zverejnený oznam, že dňa 29. mája 2013 o 16.00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci bude prerokovaný návrh regulatívov k novému územnému plánu mesta oznam zároveň vyzýva, aby občania pri jeho tvorbe spolupracovali a zúčastnili sa jej a dávali pripomienky.

Čo sa vlastne skrýva pod slovom „ regulatív“ územného plánu? Tak napr. či vo Vašej najbližšej zóne nebudú výrobné haly, či skládka, rodinné domy, či vysoké paneláky, koľko tam bude verejnej a súkromnej zelene, či bude nejaké parkovanie, či sused nenalepí svoj dom rovno na hranicu Vášho pozemku, či budú nejaké chodníky, pásy zelene, parky, ihriská alebo to bude výstavba bez chodníkov, bez  zelene, len vysoký plot od cesty a len súkromná zeleň, či Vaše deti dôjdu bezpečne do školy,  či na ceste do práce budete stáť v zápche, či zabehnutú hlučnejšiu výrobu nebudete musieť zavrieť lebo vedľa Vás vyrastie obytná zóna a všetci sa budú na Vás sťažovať atď. Skrátka ako naše mesto bude vyzerať, ako sa v ňom bude žiť a podnikať.

Nuž chvályhodná výzva ...... má však jeden veľký háčik niet čo pripomienkovať. Zodpovedný pán Arch. Ing. Kriško síce sľúbil písomne, že návrh regulatívov včas zverejní  aj pre občanov dodnes ich na stránke mesta niet..... Neinformovaný občan = dobrý občan, taký nepripomienkuje, nefrfle, platí dane a že sa mu niečo nepáči? Smola, je už neskoro.... z MS mu pošlú odpoveď, že takto to bolo predsa odsúhlasené v regulatívoch územného plánu z roku XY. Vysoké bezduché budovy, bez verejnej zelene, bez parkovacích plôch a bez detských ihrísk.... tak to bude v poriadku, je to v súlade s regulatívmi územného plánu. Veď ste nedali pripomienky...... 

Preto vyzývam občanov, aby sa zaujímali ako si zainteresovaní navrhnú regulatívy a žiadali ich návrh zverejniť a aktívne ho pripomienkovali.

Prostredníctvom poslankyne Jany Turanskej sa mi jeden takýto návrh dostal do rúk, a dúfam, že nie je finálny.  Okrem rôznych hrubých nesúladov už s vypracovaným dokumentom "Generel zelene" do očí bijú niektoré pomenovania zón. Sú pomenované menami vlastníkov pozemkov...... a tam kde nie je priamo meno vlastníka stačí otvoriť katastrálnu mapu a zistíte "čo nová zóna to majiteľ".  Takže mnohé zóny nesledujú územno plánovaciu logiku ale úplne inú logiku.....

Nuž chvályhodná výzva ......

Mária Hudáková

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007