Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznam

Záverečný účet mesta za rok 2007

Schvaľovanie záverečného účtu obcí upravuje ustanovenie §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. 7 určuje, že pred jeho schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu obce je zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh záverečného účtu, o ktorom má mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o záverečnom účte. Záverečný účet musí mesto zverejniť aj na internetovej adrese mesta /www.senec.sk/ v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 29.5.2008, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 13.5.2008.

Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky mesta

Link na všetky dokumenty, uverejnené ďalej v sekcii "Plnenie rozpočtu 2007".

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007