Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Senec vyhlasuje27.04.2012

obchodnú verejnú súťaž s elektronickou aukciou.
na predaj nehnuteľností - budovy bývalého sídla SCR s pozemkami, nachádzajúce sa na Mierovom nám. č. 19 v Senci (vedľa Daňového úradu) minimálne za cenu 200.000,- € (slovom: dvestotisíc eur). Nehnuteľnosti sú bližšie špecifikované v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Senec a na internetovej stránke www. senec.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné prevziať aj osobne na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec, Správa majetku mesta.
Termín doručenia záväzných návrhov kúpnej zmluvy je 28.05.2012 do 14.00 hod. na adresu Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 90301 Senec

Podmienky verejnej obchodnej súťaže vo formáte PDF


Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007