Dnes je sobota, 23. októbra 2021, meniny má Alojza
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznámenie o zmene výplaty peňažných príspevkov na kompenzáciu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Senec oznamuje občanom, že od 1.januára 2009 nadobudne účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v plnom rozsahu nahradí súčasný zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov., podľa ktorého sa peňažné príspevky na kompenzáciu vyplácali v mesiaci za ktorý patrili. V zmysle ustanovenia § 43 ods. 5 nového zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu vypláca mesačne pozadu t.j. nastáva zmena vo výplate peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov ( na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne obuvi a bytového zariadenia, prevádzkou osobného motorového vozidla , starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom) a peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré nebudú v mesiaci január 2009 vyplatené. Peňažné príspevky patriace za január 2009 budú vyplatené vo februári 2009 v mene euro, pričom ich výška po prepočte konverzným kurzom na slovenské koruny zostáva nezmenená.

Mgr. Renáta Zárecká v.r.
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007