Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznam

Záverečný účet mesta za rok 2009

Schvaľovanie záverečného účtu obcí upravuje ustanovenie §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. 7 určuje, že pred jeho schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu obce je zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh záverečného účtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o záverečnom účte. Záverečný účet musí mesto zverejniť aj na internetovej adrese mesta /www.senec.sk/ v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 20.5.2010, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 5.5.2010.

Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky mesta

Linky na dokumenty na pripomienkovanie:
Verejná diskusia (doc)
Plnenie rozpočtu 2009 (doc)
Plnenie rozpočtu 2009 (xls)
Programový rozpočet 2009 (doc)

Pripomienky zasielajte do uvedenej lehoty na adresu Mestského úradu v Senci s označením "Pripomienkovanie rozpočtu", mailom na matusovaj@senec.sk.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007