Dnes je sobota, 23. októbra 2021, meniny má Alojza
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznam

Upozornenie: Zabíjačky pod dohľadom veterinárov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
Svätoplukova 50, 903 01 Senec

Hlásenie zabíjania zvierat Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec z dôvodu monitorovania pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných a monitorovanie TSE pri zabíjaní HD u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.

Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, ods. 1, hovädzí dobytok (HD) a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak
a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
b) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c) boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
d) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie na povinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE)podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok,
e) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR naďalej monitoruje počty domácich zabíjačiek na území Slovenskej republiky, ako aj výsledky nariadených vyšetrení a to na základe hlásení jednotlivých RVPS. Z dôvodu neúmerného poklesu počtu nahlasovaných zvierat, zabíjaných pre súkromnú domácu spotrebu, upozorňujeme, že nahlasovanie je povinné podľa horeuvedeného zákona. Odbery vzoriek na laboratórne vyšetrovanie pôvodcu zoonózy Trichinella sú vykonávané na základe epizootologickej situácie len vo vybratých regiónoch. Región RVPS Senec (okresy Malacky, Pezinok, Senec) nie je na základe vyhodnotenia rizika výskytu pôvodcu u ošípaných a u ostatných vnímavých divo žijúcich zvierat v tomto zozname zahrnutý. Na povinnosti odberu všetkých vzoriek u HD staršieho ako 30 mesiacov na vyšetrovanie pôvodcu spongiformných encefalopatií sa nič nemení, monitoring sa vykonáva u všetkých zvierat, starších ako 30 mesiacov, všetkých uhynutých kusov vo veku nad 24 mesiacov a všetkých klinicky podozrivých zvierat. Za neškodné odstránenie - likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov je zodpovedný chovateľ (vlastník, držiteľ), ktorý hradí aj náklady s tým spojené. Doklad vystavený pracovníkom zbernej linky (subjektu schváleného na zber a prepravu ŽVP) o neškodnom odstránení - zberný list (kópia) - je chovateľ povinný uchovávať po dobu najmenej 2 rokov.

MVDr. Martin Barančok, riaditeľ
Príloha: tlačivo pre požadované údaje


Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007