Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Základnou úlohou mesta Senec pri výkone samosprávnych funkcií je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Spolupodieľa sa na vytváraní optimálnych podmienok pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta. Aktívne podporuje verejnoprospešné aktivity rôznych záujmových združení pôsobiacich na území nášho mesta v oblasti kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. Mesto Senec každý rok v rámci svojho rozpočtu vyčleňuje finančné prostriedky práve pre možnosť poskytnutia finančnej podpory na vyššie uvedené aktivity buď fyzických alebo právnických osôb.
Nové žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre nadchádzajúci rok 2010 sú žiadatelia povinní predložiť v termíne do 31.12.2009 v podateľni MsÚ v Senci (dovoľujeme si upozorniť všetkých žiadateľov, že je dôležité, aby každá žiadosť podaná na úrade osobne žiadateľom bola opatrená pečiatkou podateľne MsÚ). Dôležitá podmienka pre všetky subjekty, ktoré obdržia finančnú dotáciu je, že sú povinné bezodkladne po jej použití, najneskôr však do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roku predložiť mestu, prostredníctvom mestského úradu, jej zúčtovanie spolu s povinnými prílohami, ktoré sú uvedené ako aj všetky ďalšie dôležité informácie ohľadne poskytovania finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec na webovej stránke mesta Senec - www.senec.sk pod linkom Mesto Senec - Samospráva - VZN a v rámci toho VZN mesta Senec č.2/2005, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácii z rozpočtu mesta.

Link na dokumenty:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2005 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
VZN dotácie od r.2005.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007