Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Odpratávajte sneh, posýpajte chodníky!

pretože hrozia zbytočné úrazy, ozývajú sa nadávky. Odpratávať sneh a posýpať chodníky sú povinní vlastníci nehnuteľností.

V prípade, že tak nerobia, hrozí im nielen pokuta (u fyzickej osoby je maximálne 33 eur, v prípade právnickej osoby 6638 eur), ale aj ďalšie problémy Ak sa na zasneženom, neočistenom chodníku niekto zraní, zodpovednosť za úraz nesie majiteľ domu či prevádzky.
Povinnosť čistiť a posýpať chodníky v zimnom období upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o vytváraní životného prostredia na území mesta Senec, ktoré nájdete na www.senec.sk.
Organizácie, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, ako i súkromní vlastníci takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní riadne a včas odstrániť sneh z chodníkov, zo schodov a odtiaľ, kde nie je spevnený chodník - aj z pásu zeme používaného ako chodník pre peších v šírke najmenej 1,5 metra. Pri poľadovici je potrebné zabezpečiť posýpanie neprašným materiálom.
Sneh musí byť odprataný z chodníkov najneskôr do 6. hod. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr. Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby opakovať v priebehu dňa viackrát až do 21. hod. Na tento účel sú fyzické osoby povinné vybaviť svoje objekty a zariadenia potrebným náradím.
Zhrnutý sneh sa sústreďuje do hromád na okraj vozovky, pričom sa dbá, aby zostali voľné vstupy do jazdnej dráhy, prechody pre chodcov, parkoviská, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladanie tovaru, uhlia a pod. a pre vyprázdňovanie smetných nádob. Rovnako voľné musia zostať kanalizačné príklopy a vpuste.

Zdroj: Eva Lauková

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007