Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2010/2011.

Riaditeľstvá materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a Mestský školský úrad oznamujú, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2010/2011 bude prebiehať nasledovne:

1. MŠ Fándlyho 2, Senec

• 01. 03. 2010 od 12,00 hod. – 17,00 hod.

2. MŠ A. Molnára Szencziho Senec, Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc

• 08. 03. 2010 od 08,00 hod. – 16,00 hod.
• 09. 03. 2010 od 08,00 hod. – 16,00 hod.

3. MŠ Kollárova 23, Senec

• 24. 02. 2010 od 10,00 hod. – 16,45 hod.
• 25. 02. 2010 od 10,00 hod. – 16,45 hod.

4. MŠ Košická 40, Senec

• 15. 02. 2010 od 11,00 hod. – 13,00 hod.
• 16. 02. 2010 od 11,00 hod. – 13,00 hod.
• 22. 02. 2010 od 11,00 hod. – 13,00 hod.
• 23. 02. 2010 od 11,00 hod. – 13,00 hod.

5. MŠ Kysucká 9, Senec

• 18. 02. 2010 od 11,00 hod. – 17,00 hod.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zdroj: MŠÚ – Mgr. A. Kubliniak

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007