Dnes je sobota, 23. októbra 2021, meniny má Alojza
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.

Správa katastra Senec, ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom V znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon " ) začína v zmysle § 5 dňom vyvesenia tohto oznámenia konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území: Senec určeným operátom sú pozemnoknižné mapy 1:2880, do ktorého možno nahliadnuť na Správe katastra v Senci..celé znenie výzvy.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007