Dnes je utorok, 26. októbra 2021, meniny má Demeter
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Pozvánka

Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2014 /štvrtok/ o 09:00 h v reštaurácii „ Nostalgia“.

Zastupiteľstvo online www.zastupitelstvo.sk

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
2.A/ Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
3. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2015 a k návrhu viacročného rozpočtu 2016 - 2017
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2014
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2015
7. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2015 - 2017
8. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Senec na rok 2015 – 2017
9. Zadanie Urbanistickej štúdie „Športový areál s bývaním“
10. Podnet na zmenu územného plánu zóny Strieborné jazero
11. Prenájom pozemkov Helfer
12. Návrh na zámenu nehnuteľností (Varga)
13. Návrh na odkúpenie nehnuteľností (AGROREAL spol. s r.o.)
14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Kopecká)
15. Návrh na odpredaj nehnuteľností (Jurčovič)
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Filipko)
17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
18. Rôzne
19. Záver

Materiál na stiahnutie zbalený v zip formáteMapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007