Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Ocenili pedagógov

Sedem učiteľov si prevzalo Pozdravné listy primátora Karola Kvála pri príležitosti Dňa učiteľov.

Primátor poďakoval predstaviteľom a odmeneným učiteľkám a vychovávateľkám stredných, základných a materských škôl za náročnú a zodpovednú prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí. Ako uviedla predsedníčka mestskej školskej rady Mgr. Božena Venerčanová, „práca učiteľa je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, veľa tvorivých pedagogických úvah, vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce.“ Dodala, že každý človek môže byť osobnosťou, ale dobrý pedagóg, ktorý má rád svoju prácu, ňou byť musí. „Budúcnosť závisí od našej práce, od toho, akými vedomosťami a mravnými kvalitami ju vyzbrojíme.“
Ocenení pedagógovia: Pavla Mucsková (vychovávateľka v Školskom klube na ZŠ Tajovského), PaedDr. Mária Ingeliová (učiteľka II. stupňa na ZŠ Tajovského, predsedníčka Rady školy), Mgr. Eva Klenovičová (učiteľka I. stupňa na ZŠ A. M. Szencziho, predsedníčka metodického združenia), Mgr. Kvetoslava Sládečková (učiteľka na ZŠ Mlynská), Milada Hricišinová (učiteľka v MŠ Kysucká, v súčasnosti poverená zástupkyňa), PaedDr. Sidónia Dolezsálová (riaditeľka MŠ Košická), Mgr. art. Valéria Tittlová (vedúca výtvarného odboru na ZUŠ Fándlyho).

Zdroj: Eva Lauková
Foto: Ján Lauko

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007