Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Ocenili osobnosti mesta

Sedem osobností mesta Senec si prevzalo Cenu mesta, resp. Cenu primátora za rok 2009.

Cenu mesta a finančnú odmenu si prevzali Ing. Ivan Fiala, doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., Mgr. Štefan Mrva a Jozef Untermayer. Cenu primátora a vecný dar získali: Mgr. Gábor Strešňák, Mgr. Tomáš König, PhD. a Mgr. Jozef Algayer. Ocenenia za prítomnosti manželiek a poslancov mesta im odovzdali primátor Ing. Karol Kvál, viceprimátorka Helena Nemcová a prednostka mestského úradu Ing. Jarmila Répássyová.

Na spoločnej fotografii zľava: P. Fedor, G. Strešňák, J. Algayer, K. Kvál, J. Untermayer, Š. Mrva, I. Fiala a T. König.

Ing. Ivan Fiala: Popredný slovenský horolezec a tréner. Zúčastnil sa na druhej výprave na Nanga Parbat v roku 1971 a spolu s Orolinom sa stali prvými Slovákmi (a občanmi ČSSR), ktorí vystúpili na túto osemtisícovku. Bol na oboch výpravách na Makalu, spoluorganizoval dve výpravy na Mt. Everest. Absolvoval stovky výstupov v Tatrách, ďalšie v Alpách, liezol na Pamíre, v Nórsku, na Aljaške, v pohorí Hindukúš i Andách. Je zaslúžilý majster športu, za záchranu mexického horolezca získal čestný diplom medzinárodného výboru Fair Play pri UNESCO.
Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD: Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Prednášal aj na Novom Zélande, v Kanade, Austrálii, Poľsku či Maďarsku. Je autorom viac ako 80 vedeckých prác, najvýznamnejšie vydali v svetových vydavateľstvách (Cambridge University Press a Wiley-Blackwell. V súčasnosti sa na poli vedy sústreďuje na vývoj metód umelej inteligencie v taxonómii a systematike hmyzu. Pracuje na opise nových druhov hmyzu z oblasti Amazónie, Kamerunu a Oceánie. Bol iniciátorom a zakladateľom Mestského múzea v Senci.
Mgr. Štefan Mrva: Upísal sa futbalu. V súčasnosti je manažérom Národného tréningového centra v Senci. V rokoch 1998 – 2002 bol členom Rady Slovenského futbalového zväzu. Ako hráč prešiel všetkými kategóriami, za mužov Trenčína hral aj 1. ligu. Pôsobil aj na poli trénerskom. Trénoval aj A mužstvo VTJ Koba Senec, ktoré pod jeho vedením postúpilo do 1. ligy.
Jozef Untermayer: Patrí k najaktívnejším darcom krvi nielen v Senci, ale aj na Slovensku. Má za sebou 275 odberov, v roku 2007 získal ocenenie najvyššie - Kňazovického medailu.
Mgr. Gábor Strešňák: Na Filozofickej fakulte UK skončil odbor archívnictvo – história. Pracoval v Štátnom archíve v Bratislave, v Ústave pamäti národa – sekcia archívu. Od januára 2010 je riaditeľom Mestského múzea v Senci. Venuje sa výskumu regionálnych dejín, predovšetkým v oblasti Senca, Šamorína a jeho okolia. Systematicky sa venuje výskumu problematiky uhorskej novovekej šľachty. Z novších dejín sa zaoberal činnosťou štátnobezpečnostných služieb počas komunistického režimu. Je spoluautorom regionálnych monografií, lexikónu a viacerých štúdií.
Mgr. Tomáš König, PhD: V roku 2009 získal osvedčenie ministerstva kultúry o osobitnej spôsobilosti pre vykonávanie archeologického výskumu. Od roku 2007 pôsobí ako odborný asistent na Katedre archeológie FFUK v Bratislave. Má za sebou odbornú, vedeckú a publikačnú činnosť. Patrí k zakladateľom Mestského múzea v Senci.
Mgr. Jozef Algayer: Od 1. februára 1973 do 30. júna 2009 vyučoval na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci. Medzi seneckými žiakmi tak pôsobil 36 rokov. Viac ako 20 rokov bol zástupcom riaditeľa. Má aprobáciu matematika a telesná výchova. Okrem výchovy a vzdelávania sa zapájal aj do výstavby a modernizácie školy. Dve volebné obdobia pôsobil aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v Senci. V súčasnosti je členom komisie kultúry a rozvoja vzdelávania.

Zdroj: Eva Lauková
Foto: Ján Lauko

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007