Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4 oznamuje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Bratislavský samosprávny kraj, predložil Krajskému úradu životného prostredia, podľa § 5 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") oznámenie o straíegickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 ", ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému orgánu a dotknutej obci zasielame.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu : Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 19, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.

Dokument na stiahnutie.

Zdroj: Mgr. Dagmar Boršošová, Vedúca odboru OPaK, BSK

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007