Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mesto Senec vyhlasuje

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta:

referent stavebného úradu

Miesto výkonu: Obecný úrad Rovinka
Pracovný vzťah: dohoda o vykonaní práce
Termín nástupu: ihneď
Náplň práce: vybavovanie agendy v zmysle stavebného zákona, posudzovania vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny, o vodách, o pozemných komunikáciách

Kvalifikačné predpoklady:
- stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania (vítané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa)
- osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činností k jednotlivým obsahom náplne práce
- minimálne 5 rokov praxe v odbore
Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť stavebného zákona a príslušnej legislatívy
- predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme ( § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme )
- ovládanie práce s počítačom, internet, Word, Excel
- samostatnosť, flexibilita
Požadované doklady:
- žiadosť
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Uchádzači sa môžu hlásiť na adrese: Obec Rovinka, 900 41 Rovinka č. 350, resp. bombala@obecrovinka.sk telef.č. 02/45985218, 0917 943 973,

JUDr. Milan Bombala
starosta obce

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007