Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Vybavíte bez papierov, elektronicky
Mesto Senec spúšťa na svojom portáli www.senec.sk nové elektronické služby.

V pilotnej prevádzke mesto sprístupnilo prvých 25 elektronických formulárov, ktoré umožnia podať žiadosti bez osobnej návštevy mestského úradu. Žiadosti bude možné podávať naďalej aj doterajším, papierovým spôsobom.
br> Stačí, ak sa zaregistrujete v systéme iPoint na www.senec.sk kliknutím na banner v ľavej dolnej časti , alebo cez webovú stránku www.i-point.sk, cez erb mesta Senec. Po vyplnení registračného formulára stačí jedenkrát navštíviť klientske centrum mestského úradu, prepážka Prvý kontakt na prízemí vpravo, kde je nutné osobne potvrdiť svoju totožnosť. Následne už môžete elektronicky sprístupnené agendy vybaviť z Vašej obývačky bez potreby opakovanej návštevy úradu!

Elektronické služby bude možné kontinuálne využívať, pričom ich kvalita a tiež rozsah sa budú neustále zvyšovať podľa toho, ktoré služby sú občanmi nášho mesta najžiadanejšie a z pohľadu mesta najefektívnejšie.

Registrácie sú prístupné pre občanov Senca, pričom po úvodnom potvrdení registrácie a identity bude možné na mestský úrad elektronicky podávať nasledovné žiadosti a podania:
• Ohlásenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• Oznámenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
• Oznámenie daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
• Oznámenie daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
• Oznámenie daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
• Oznámenie o otvorení prevádzky
• Oznámenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby
• Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste / ambulantný predaj
• Oznámenie daňovej povinnosti k dani za psa
• Žiadosť o nenávratnú dotáciu mesta
• Zúčtovanie nenávratnej dotácie mesta
• Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok voči mestu
• Pripomienka k návrhu rozpočtu mesta
• Žiadosť o určenie /zmenu, zrušenie, potvrdenie/ súpisného a orientačného čísla
• Žiadosť o vydanie súhlasu Malého zdroja znečisťovania ovzdušia
• Oznámenie o ukončení užívania verejného priestranstva
• Žiadosť o poskytnutie informácie
• Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
• Žiadosť na zrušenie trvalého pobytu
• Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste

Naše mesto sa týmto snaží zvýšiť svoju dostupnosť voči občanom a predpokladá aj ďalšie kroky, ktoré potvrdia, že Senec je samosprávou, ktorá sa riadi princípmi otvorenosti, transparentnosti, súčasnými trendmi a nezaostáva za modernými európskymi samosprávami.

Cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti, transparentnosti, flexibility úradu a jeho zamestnancov pri realizácií požiadaviek našich klientov, ktorými sú občania a obyvatelia nášho mesta.

Od využívania sprístupnených elektronických služieb očakávame najmä úsporu času občana, praktickú dostupnosť mestského úradu 24 hodín denne počas celého roka, pohodlie, efektivitu a flexibilitu.

Systém je užívateľsky nenáročný, jednoduchý a teda prehľadný, umožňuje rozpracované dokumenty uložiť a kedykoľvek sa k nim vrátiť a dokončiť ich odoslanie, odoslané dokumenty sú prehľadne uložené. Systém nevyžaduje žiadne dodatočné inštalácie programov – na jeho použitie Vám stačí bežný internetový prehliadač a pripojenie na internet, z veľkej časti obmedzuje nepríjemnú papierovú dokumentáciu, čím tiež šetrí životné prostredie.

Zdroj: Mestský úrad Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007