Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Pre držiteľov zbrojných preukazov

Novela zákona o zbraniach a strelive priniesla povinnosť (do 30. apríla) posúdenia psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“).

V zmysle § 72d zákona o zbraniach a strelive držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) – samočinné zbrane alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) – samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane je povinný prvýkrát podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo do 30. apríla 2012.

Psychická spôsobilosť držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva klinický psychológ na základe výsledku psychologického vyšetrenia. Zoznam klinických psychológov v rámci celého Slovenska je k dispozícii na internetovej stránke www.zoznam.sk – psychologické ambulancie – klinickí psychológovia.

Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti, čo bude mať za následok, že policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý stratil psychickú spôsobilosť.

Držiteľ zbrojného preukazu je ďalej povinný mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov.

V súvislosti s uvedeným vzniká povinnosť aj držiteľovi zbrojného preukazu na skupinu C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania, a to iba v prípade, ak pri výkone zamestnania manipuluje so zbraňou kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) - mať pri sebe nielen zbrojný preukaz a preukaz zbrane, ale aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov.

Zdroj: ZR OPP mjr. Mgr. Ivo Smolko

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007