Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Potravinová pomoc

Program dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci :
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti,
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke,
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku – nezapočítava sa vdovský dôchodok).

Ako dostaneme pomoc :
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne :
• v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba , ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu,
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti , na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie , ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ,
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku,

Príjemca svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

Múka a cestoviny sa budú odovzdávať v termínoch:

08.02.2012 v čase od 13.00 do 17.00 hod.
09.02.2012 v čase od 09.00 do 15.00 hod.
10.02.2012 v čase od 09.00.do 15.00 hod.

v priestoroch firmy MADIATO Stavebniny, s.r.o. na Železničnej ulici č. 3, Senec.


Zdroj a info: Mestský úrad, odbor sociálnych služieb mesta, tel.č. 02/20205121, 02/20205122, 02/20205145

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007