Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Výzva na vyzdvihnutie malých technických preukazov

Oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senci vyzýva občanov, ktorí si požiadali o vydanie malých technických preukazov (časť I, polykarbonátová karta) a neprevzali ich aby si tieto bezodkladne prevzali na oddelení dokladov OR PZ v Senci. V zmysle ustanovenia § 23 zákona č.725/2004 Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vodič povinný mať vyššie uvedené osvedčenie o evidencii pri vedení vozidla vždy pri sebe. V opačnom prípade je policajt oprávnený uložiť vodičovi pokutu v blokovom konaní vo výške do 60 € a v správnom konaní vo výške do 100 € za porušenie § 4 ods. 1 písm. b/ zákona č.8/2009 o cestnej premávke s poukazom na ustanovenie § 23 zákona č.725/2004 Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko sa dopúšťa priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Zdroj: mjr. Mgr. Ivo Smolko
zástupca riaditeľa OPP OR PZ v Senci

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007