Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznam o zmene dopravy počas Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu

Zberné suroviny a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina predložili OÚŽP v Senci zámer „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov“. Zámer podala spoločnosť z dôvodu rozširovaniu svojej už existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov. Činnosť bude vykonávaná v Senci. Zariadenie bude slúžiť na zber a dočasné skladovanie vykúpených druhotných surovín (oceľový šrot, farebné kovy, papier, plasty, sklo), prevzatých nebezpečných odpadov, starých vozidiel a elektroodpadov od občanov, firiem a organizácií, ktoré budú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zariadeniach na túto činnosť oprávnených. Zámer je k nahliadnutiu na MÚ a zverejnený na www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA po dobu 21 dní.

Zdroj: Dana Mikulášová
MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007