Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mesto Senec príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu „Tlačový hovorca mesta / šéfredaktor mestských novín“

Požiadavky na uchádzača:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor masmediálna komunikácia alebo žurnalistika;
• minimálne 4 roky odbornej praxe;
• ovládanie štátneho jazyka;
• práca s informáciami, publicistická činnosť;
• tvorba mediálnej koncepcie;
• samostatnosť v organizovaní a v plánovaní práce;
• vysoké požiadavky na písomný a slovný prejav, prezentovanie;
• kultivovanosť vystupovania;
• tímová práca;
• práca s PC (internet, Word, PowerPoint);
• výhoda - ovládanie cudzieho jazyka (maďarčina výhoda);
• výhoda – vodičský preukaz skupiny B;

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania;
• životopis zameraný na odbornú prax (profesný životopis);
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• čestné vyhlásenia o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise a diplome;
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
• súhlasom s uchovaním osobných údajov v našej databázev zmysle zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi doručte (poštou alebo osobne) najneskôr do 12.11.2012 na adresu: Mestský úrad, Mierové nám č. 8, 903 01 Senec.

Zdroj: MsU

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007