Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zámer - zriadenie zberného dvora

„KUHN-SLOVAKIA s. r. o. – zberný dvor Senec“

Navrhovateľ KUHN-SLOVAKIA s. r. o., Logistický park Senec, Diaľničná cesta 16A, 903 01 Senec predložil zámer podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestu Senec ako povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci zámer na zriadenie zberného dvora Senec. Predmetom predkladaného Zámeru je zriadenie zberného dvora „KUHN-SLOVAKIA s. r. o. – zberný dvor Senec“, k ktorom budú sústreďované netriedené odpadové minerálne a syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, minerálne hydraulické oleje, použité absorbenty, olejové filtre a akumulátory, ktoré budú jednak vznikať počas servisných činností v Senci, kde sa aj plánuje so zriadením zberného dvora, ako aj v regiónoch jednotlivých pobočiek situovaných na území SR – Žilina, Banská Bystrica, Košice. Z regiónov týchto pobočiek budú dočasne zhromažďované pred ich zhodnotením alebo zneškodnením oprávnenou organizáciou. Navrhovateľ plánuje zberný dvor umiestniť v areáli spoločnosti KUHN-SLOVAKIA s. r. o. v lokalite Horný Dvor. Zámer je verejnosti sprístupnený po dobu 21 dní (t. j. do 23. 11.)od zverejnenia informácie na Mestskom úrade na odbore výstavby a životného prostredia mesta.

Zdroj: Dana Mikulášová,
MsÚ, odbor výstavby a životného prostredia

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007