Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec pre školský rok 2014/2015.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termínoch:

Materská školaTermín a čas zápisuRiaditeľTelefónWebová stránka
MŠ Fándlyho 2T.: 20.02.2014, 21.02.2014
Č.: od 13,00 do 17,00 hod.
Mgr. M. Leginusová02/45924230www.msfandlyhosenec.sk
MŠ s VJM Fándlyho 20T.: 10.03.2014, 11.03.2014
Č.: od 13,00 do 17,00 hod.
Mgr. K. Némethová02/45923510www.szenciovoda.sk
MŠ KollárovaT.: 17.02.2014
Č.: od 7,00 do 18,00 hod.
Mgr. E. Jonášová02/45923432www.mskollarova.sk
MŠ KošickáT.: 12.03.2014
Č. od 09,00 do 16,00 hod.
PaedDr. S. Dolezsálová02/45923217www.duhovysvet.sk
MŠ Kysucká 9T.: 18.02.2014
Č. od 13,00 do 17,00 hod.
K. Kováčová02/45924651www.mskysuckasenec.sk


Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Podmienky zápisu:


Podľa uvedenej vyhlášky sa do MŠ prijímajú deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne , priestorové a iné podmienky.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste ( dieťa zamestnaných rodičov, trvalý pobyt, a pod.).

Zákonný zástupca môže zapísať dieťa len do jednej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.

Čo budete potrebovať:

- vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
- žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ich stiahnuť z webovej stránky príslušnej MŠ
- písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať si ju potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Zdroj: MŠÚ Mgr. A. Kubliniak

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007