Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Verejná vyhláška

Adresát písomnosti: Slavomír Cibere, 903 01 Senec

Písomnosť: Výkaz nedoplatkov číslo 1361421113, zo dňa 06.02.2013

Miesto uloženia: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., pobočka Bratislava, expozitúra na Račianskej ulici 153/A, 830 03 Bratislava 33 v čase úradných hodín. Kontaktná osoba pobočky ie Mqr. Miroslav Barančík, t. č. 02/208 25 302.

V prípade, že si adresát písomnosti v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia uloženú písomnosť neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

Zdroj: Ing. Ján Ivan
vedúci odboru zdravotného poistenia
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007