Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Vážený p. primátor/starosta,

dovoľujeme si Vám zaslať list s cieľom informovania Vás o Európskych službách zamestnanosti /EURopean Employment Services/ EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. Zastávame názor, že bezplatné informačné a poradenské služby, ktoré EURES poradcovia a EURES asistenti poskytujú v rámci každého úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu výrazne pomôcť uchádzačom a záujemcom o zamestnanie vo Vašich mestách/obciach s nájdením zamestnania resp. s poskytnutím informácií o živote a práce v krajinách EÚ/EHP. Sieť EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES asistenti. Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom:

■S Uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie - EURES poradcovia a asistenti sú nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní zamestnania na základe pracovných ponúk uverejnených na národnej webovej stránke www.eures.sk a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu. Najdôležitejšou úlohou zamestnancov EURES je pomoc s umiestnením záujemcov na voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska a informovanie o životných a pracovných podmienkach v daných krajinách. Poradcovia pomôžu pri výbere zamestnania, ako aj pri príprave na výberový pohovor, upozornia na čo by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a pri návrate na Slovensko, poskytnú informácie o situácii na trhu práce v danej krajine. EURES organizuje pre zahraničných zamestnávateľov aj výberové pohovory, na ktoré sú pozývaní vybraní uchádzači.

S Študenti - EURES poskytne poradenstvo pri výbere štúdia v krajinách EÚ/EHP a pri voľbe budúceho povolania, informácie o podmienkach podnikania v EÚ/EHP. ■S Zamestnávatelia - slovenskému zamestnávateľovi EURES pomôže pri zverejnení ponuky voľného pracovného miesta na európskom portáli http ://eures.europa.eu a národných portáloch EURES a pri výbere zahraničných pracovníkov. Zahraničným zamestnávateľom, ktorí majú záujem o slovenských pracovníkov, EURES umiestni ponuku voľných pracovných miest na národnej web stránke www.eures.sk a zrealizuje výberové konanie podľa požiadaviek zamestnávateľa. Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. V dňoch 18. - 19. apríla 2013 v Nitre, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES zorganizuje svoj najväčší veľtrh práce pod názvom Job Expo 2013. Bližšie informácie nájdete aj na www.jobexpo.sk. V spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých školách. Na európskej úrovni EURES poradcovia organizujú náborové projekty v spolupráci s EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov. Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je už spomínaný národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie" nájde databázu voľných pracovných miest do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EU/EHP a Švajčiarsku.

Ďakujeme Vám za venovanie Vášho času týmto informáciám. Pre viac informácií prosím kontaktujte EURES asistenta vo vašom regióne: Ing. Ingrid Chalásová, ingrid.chalasova@upsvr.gov.sk, 02/20453410. Na už spomínanej web stránke, v časti „Kontakty" sú dostupné kontakty na EURES poradcov a asistentov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať aj o možnosť umiestnenia logá resp. banneru EURES na internetovej stránke Vášho mesta/obce. Prostredníctvom neho sa tak budú môcť návštevníci Vášho portálu dostať k týmto užitočným informáciám. Takisto si Vás dovoľujeme požiadať o oboznámenie občanov Vášho mesta/obce s týmito informáciami spôsobom Vami zvoleným (napr. oznamom/plagátom na vývesnej tabuli mesta/obce).

Ďakujeme za spoluprácu

Zdroj: Ing. Kamil Pajer
riaditeľ Úradu PSVsÄ

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007