Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014- 2020, zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, Bratislava, predložil 8. 2. 2013 Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava, podl'a § 9 ods.8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") správu o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020", ktorú Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutému orgánu a dotknutej obci zasielame.
Správa o hodnotení je zverejnená na webovej stránke Obvodného úradu životného prostredia Bratislava www.ba.ouzp.sk.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podl'a § 12 ods. 1 zákona prosíme doručiť na adresu : Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, Odbor Ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Karloveská 2, 842 19, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia.
Podľa § 1 O ods.1 zákona oznamujeme adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať svoje stanoviská. Žiadame týmto dotknuté okresné obce, aby túto informáciu zverejnili na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Zdroj: Mgr. Dagmar Boršošová
Vedúca odboru
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007