Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Verejná vyhláška o mieste uloženia doporučenej zásielky

Adresár písomností: CITY CAPITAL, s.r.o., Mierové námestie SD, 903 Ol Senec, IČO: 35 782 862.

Písomnosť č. 9101501/5/622181/2013/BH zo dňa 14.02.2013 je uložená na Daňovom úrade Bratislava, Račianska 153/ A, 836 09 Bratislava.

Z dôvodu, že sídlo účastníka konania nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava, č. 9101501/5/622181/2013/BH zo dňa 14.02.2013 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava, Račianska 153/ A, Bratislava, v kancelárii č. 608 v úradných hodinách. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Odosielateľ písomností: DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava

V Senci dňa : 13.03.2013

Zdroj: DÚ

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007