Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamyOznámenie o mieste uloženia doporučenej písomnosti
Adresár písomností: František Farkaš, 90301 Senec
Odosielateľ písomností: Všeobecná zdravotná poisťovňa Písomnosť: Výkaz nedoplatkov číslo 1361580413 zo dňa 11.03.2013
Adresát si môže písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., pobočka Bratislava, expozitúra na Račianskej ulici 153/A, 830 03 Bratislava 33 v čase úradných hodín. Kontaktná osoba pobočky je Mgr. Miroslav Barančík, t.č. 02/208 253 02
V prípade, že si adresát písomnosť v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

V Senci dňa : 20.03.2013

Zdroj: VsZP

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007