Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

15. marec, trochu inak …

Seneckí siedmaci slávili výročie revolúcie a boja za slobodu a nezávislos z roku 1848-49 spolu s rovesníkmi z Maďarska, z obce tamojšieho Boldogu.

Začalo sa to tak, že sme dostali mail z Maďaraska, z obce Boldog. Siedmaci z tamojšej základnej školy Antala Berecza sa nás pýtali, či by sme nechceli oslávi 15. marec, výročie revolúcie a boja za slobodu a nezávislos z roku 1848-49, spolu s nimi. Naši siedmaci si cenia každý dobrý nápad, takže hneď na druhý deň nadviazali prvé kontakty na facebook-u. Prečo práve Senec? Deti z maďarského Boldog-u si vyhliadli najprv obec Boldog /Boldogfa/ pri Senci podža zhody názvov, ale keď zistili, že v obci nie je základná škola, tak si našli Senec, kam chodia do školy aj deti z Boldogu. Vybrali si dobre! „Senec aj Boldog stoja za školský výlet, aj keď sú vzdialené 300 km od maďarského Boldogu!“ vyhlásili, pritom nevynechali ani Trnavu a Bratislavu a cestou domov sa zastavili pri dome spisovateža Kálmána Mikszátha. Výlet hradili z projektu „Bez Hraníc“, ktorý financuje poznávacie zájazdy školskej mládeže v Maďarsku. Spoločné oslavy siedmakov z oboch strán hraníc sa niesli v duchu prežívania pocitu spolupatričnosti. Navzájom sme si predstavili svoje školy, zoznamovali sme sa, hrali sme vybíjanú na senecký aj boldocký spôsob, hovorili sme o tradíciách a o súčasnosti, zatlieskali sme tanečnej kreácii hostí. Na záver, po tom ako deti z Boldogu položili svoj veniec k buste A. M. Szencziho, sme zaspievali hymnu na počes 15. marca.

Text: Gabriella Rakyta
Foto: ZŠ s VJM A. M. Szencziho

Március 15-e … kicsit másképpen

Úgy kezdődött, hogy e-mailt kaptunk a magyarországi Boldog község Berecz Antal Általános Iskolájából. Nevezetesen az ottani hetedikesek szólították meg a Szenczi Molnár Albert Alapiskola ugyancsak hetedik osztályos tanulóit, ünnepelnék-e velük együtt március 15-ét. Mivel hetedikeseink minden jó ötletet kitörő örömmel szoktak nyugtázni, másnap már meg is kezdődött az ismerkedés a facebook -on. Miért éppen Szenc? A boldogiak először Boldogfát szemelték ki a névazonosság alapján, ám itt nem lévén iskola, követték a boldogfai gyerekeket Szencre. Nem döntöttek rosszul! ” Szenc is, Boldogfa is megér egy tanulmányi kirándulást, még ha háromszáz kilométert kell is érte utazni!” - nyilatkozták. Mindamellett nem mulasztották el megtekinteni a közeli Nagyszombat városát, kirándultak Pozsonyba, hazafelé menet pedig még betervezték a Mikszáth-házat. Minderre a „Határtalanul” elnevezésű tanulmányi kirándulási programban nyert pályázat nyújtott számukra lehetőséget. A hetedikesek közös ünneplése pedig arról szólt, hogy milyen szép megélni a nemzeti összetartozás élményét! Volt kölcsönös iskolabemutatás, beszéltünk a hagyományokról és a jelenről, kidobósdit játszottunk boldogi és szenci módra, megtapsoltuk a vendégek táncbemutatóját, beszélgettünk, ismerkedtünk, majd miután a boldogiak megkoszorúzták az előcsarnokban Szenczi Molnár Albert mellszobrát, március 15-e és e szép nap emlékére elénekeltük közösen a Himnuszt.

Rakyta Gabriella

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  Š 2007