Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015, zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja, predložil Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava, podľa § 9 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015“, ktorú zaslal spolu s Návrhom dokumentu POH podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutému orgánu a dotknutej obci Mestskému úradu v Senci.
Správa o hodnotení je zverejnená na webovej stránke Obvodného úradu životného prostredia Bratislava www.ba.ouzp.sk a www.enviroportal.sk
Podľa § 10 ods. 1 zákona oznamujeme adresu, na ktorú môže verejnosť do 21 dní od zverejnenia predkladať svoje stanoviská:
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava
Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja
Karloveská 2
842 19 Bratislava
Email: savelova.maria@ouzp.sk


Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007