Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Prázdninové nástrahy

Letné prázdniny prinášajú so sebou aj riziká, ktoré hrozia najmä deťom. Aby sme sa ich mohli vyvarovať, je potrebné o nich vedieť. Deti sa venujú rôznym druhom športu, pri ktorých hrozí aj riziko úrazu. Úraz sa stane behom chvíle. Na vysokej úrazovosti detí sa podieľa i cestná premávka. Správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko usmrtenia viac ako o polovicu. Osoba s výškou menšou ako 150 cm sa musí prepravovať na sedadle vybavenom detským zadržiavacím zariadením vhodným pre deti podľa hmotnostných skupín (vajíčko, autosedačka, podsedák).
Deti sú cez prázdniny viac uvoľnené, sú menej sústredené a tým na cestách a v ich blízkosti neopatrné. Príčiny úrazov úzko súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu dieťaťa. Zo strany rodičov je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri športovaní dodržiavalo bezpečnostné opatrenia:
- pri bicyklovaní, korčuľovaní by malo používať bezpečnostnú prilbu, chrániče na rukách a nohách, pestrofarebné oblečenie, reflexné prvky na odevoch,
- učte dieťa ovládať a dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
- pravidelne kontrolujte technický stav bicykla,
- dbajte na to, aby sa dieťa bicyklovalo a korčuľovalo mimo hlavných ciest.


Starším deťom je vhodné vytipovať bezpečné miesta na hranie, stanoviť si pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pri bicyklovaní, korčuľovaní, plávaní, by nemali deti podceňovať svoje fyzické sily.
Rodičia by mali vedieť, čo dieťa robí v čase ich neprítomnosti, ako trávi prázdninový čas a s kým. Nenechávajte deti samé doma. Vo veľkej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas Vašej neprítomnosti. Deti, ktoré ostávajú doma sami, bez dozoru dospelej osoby, sú ohrozené domácimi úrazmi, ktoré sú veľmi časté. Výnimočné nie sú prípady úrazov pádom z výšky, utopenie, popálenie, či otrava. A preto:
- zabezpečte si bezpečný domov (lieky, chemické látky, ostré predmety dajte mimo dosahu detí),
- stanovte si domáce pravidlá (zákaz používania konkrétnych domácich spotrebičov),
- nechajte dieťaťu po ruke dôležité telefónne čísla,
- zistite, či vie zaisťovať okná a zamykať dvere,
- naučte ho nevpúšťať do domu kohokoľvek bez Vášho povolenia, nerozprávať sa cez dvere alebo po telefóne s cudzou osobou,
- vypracujte spoločne plán úniku v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva a prejdite si ho aj s dieťaťom,
- poproste suseda alebo príbuzného, aby boli nápomocní pri dohliadnutí na Vaše deti počas Vašej neprítomnosti.

Na deti číhajú aj nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napr. prázdniny u rodiny v inom meste. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo.
Poznanie rizík a ich eliminácia je základom prevencie v rodine.

Leto je hlavne o kúpaní a pobyte pri vode. Na záver niekoľko rád pre bezpečný pobyt pri vode:
- malé deti nesmú zostať bez dozoru ani doma pri bazéne, ba ani vo vani,
- neustále opticky sledujte kúpajúce dieťa, nevenujte sa vtedy inej činnosti ako je čítanie, telefonovanie, opaľovanie,
- do vody skáčte len tam, kde to dobre poznáte - skontrolujte vždy hĺbku vody,
- rešpektujte zákazy kúpania,
- nechoďte do vody rozhorúčení a unavení, treba sa postupne a dostatočne ochladiť,
- neplávajte hneď po jedle, je vhodné mať aspoň jednohodinový odstup po jedle,
- pokiaľ to situácia umožňuje, plávajte aspoň dvaja spolu, radšej pozdĺž brehu, ako stredom jazera,
- pri kúpaní nepreceňujte svoje sily,
- neplávajte do blízkosti plavidiel,
- pri člnkovaní majte pre deti a neplavcov záchrannú vestu,
- majte na mysli, že plávanie v tečúcej vode je namáhavejšie ako v stojatej,
- alkohol spôsobuje najväčší počet utopení, preto ak vo svojom okolí zbadáte osoby, ktoré sa idú kúpať pod vplyvom alkoholu, pokúste sa im v tom zabrániť,
- ak sa blíži búrka, vodu treba opustiť, hrozí silný vietor a vlny,
- vo vode buďte k ostatným ohľaduplní, nikoho nepotápajte,
- v mimoriadnych situáciách buďte rozvážni a zachovajte si chladnú hlavu, poskytnutím prvej pomoci na mieste môžete nejednému človeku zachrániť život,
- pri pobyte pri vode sa sledujte navzájom, dávajte stále pozor jeden na druhého.

Zdroj: kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
skupina prevencie OR PZ v Pezinku

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007