Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

PRACOVNÝ POHOVOR

na obsadenie podkategórie učiteľa - Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie do elokovaného pracoviska so sídlom HURBANOVA VES č. 59

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:

• Kvalifikačné predpoklady (Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Ovládanie štátneho jazyka
• Osobnostné a morálne predpoklady
• Práca s PC

Vítaný je vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady:

• Písomnú žiadosť o zamestnanie
• Fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni pedagogického vzdelania
• Profesijný životopis
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť s požadovanými dokladmi treba zaslať buď e-mailom na adresu: msfandlyho@centrum.sk- alebo priniesť osobne na adresu: Fándlyho 2, 903 01 Senec v termíne pracovného pohovoru - 07.08.2013

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007