Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Zdá sa, že zimu máme už za sebou, príroda sa zobúdza zo zimného spánku, dni sa predlžujú a ľudí to čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou.

V predchádzajúcom roku vzniklo na území okresov Pezinok a Senec spolu 101 požiarov lesných porastov, požiarov spôsobených neopatrným spaľovaním v prírodnom prostredí a taktiež vypaľovaním trávnatých porastov a kríkov.

Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá a obce majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov tak, že môžu odpad umiestniť na vopred určené miesta. Občania by v prvom rade mali využiť tieto možnosti likvidácie odpadu zo svojich vinohradov a záhrad.

V prípade, ak napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne odpad spaľovať, musí dodržať tieto opatrenia: pred samotným spaľovaním oznámiť na tel. číslo 150 miesto a čas spaľovania, sledovať poveternostné podmienky a odpad nespaľovať pri veternom počasí. Odpad musí byť uložený do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrejme nemal by nechať miesto spaľovania bez dozoru. Pre prípad rozšírenia ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať hasičov.

Ak nebudú splnené niektoré z uvedených povinností, môže byť občan predvolaný na okresné riaditeľstvo HaZZ za účelom prejednania priestupku a môže mu byť uložená pokuta za priestupok, prípadne mu môže byť uložená bloková pokuta na mieste. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin.

Zdroj: e.o

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007