Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Pozvánka

Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 05. 2017 /štvrtok/ o 09.00 h. v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever.

Program:

1.) Otvorenie
2A. Kontrola uznesení
2B. Informácia primátora mesta o dianí v meste za posledné obdobie
3.) Prenájom pozemkov /LUMAX/
4.) Prenájom pozemkov /MARRCHI, s.r.o./
5.) Prenájom časti pozemku za účelom zriadenia letnej terasy Turecká ul.
6.) Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta Senec (Malý Biel)
7.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
8.) Návrh na schválenie VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec
9.) Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách podľa plánu za I. polrok 2017
10.) Informácia: Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – „Turecký dom“ (podkrovie)
11.) Rôzne
12.) Záver

Materiál na stiahnutie všetkých bodov v zip formáte.

Online prenos môžte sledovať na www.zastupitelstvo.skMapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007