Dnes je nedeľa, 17. októbra 2021, meniny má Hedviga
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Čo treba spraviť, aby vykurovacie obdobie prebehlo bezpečne.

Zima sa opäť hlási a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť : nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu, nevhodná konštrukcia komína.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových domov doporučujeme Vám udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov, požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, inštaláciu vykurovacích telies zveriť vždy odborníkom.

Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

Zdroj: kpt. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007