Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Zberné suroviny Žilina a. s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina predložili Okresnému úradu v Senci, odboru starostlivosti o životné prostredie zámer „ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV SENEC“ , v ktorom žiadajú o povolenie novej činnosti, a to ZHROMAŽĎOVANIE ODPADU ZO STARÝCH VOZIDIEL, OPOTREBOVANÉ BATÉRIE a AKUMULÁTORY, a ďalšie nebezpečné odpady z elektrických a elektronických zariadení obsahujúcich chlórfluórované uhľovodíky, ortuť, atď. (viď príloha).

Celý zámer je k dispozícii na www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA a je k nahliadnutiu aj na mestskom úrade po dobu 21 dní od zverejnenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia.

Dokument na stiahnutie

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007