Dnes je piatok, 14. júna 2024, meniny má Vasil
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Kvíz o žalmoch Alberta Molnára Szencziho

Pozorné čítanie bolo základným predpokladom úspechu pri hžadaní stôp myšlienok A. M. Szencziho v textoch Attila József, Sándor Kányádi, Domokos Szilágyi, Sándor Weöres a ďalších.

Spojená škola s VJM Alberta Molnára Szencziho v spolupráci s Oblastným výborom Csemadoku usporiadala 21. októbra kvíz pod názvom „Kazatež žalmov“ o tvorbe A. M. Szencziho. Súažili trojčlenné družstvá, ktoré vyslali do boja ZŠ Zlaté Klasy, ZŠ A. M. Szencziho, bratislavská ZŠ a Gymnázium s VJM Dunajská 13 a hostitelia podujatia. Otázky boli zamerané na rozpoznanie viet a slovných spojení pochádzajúce zo žalmov A. M. Szencziho, ktoré formovali protestantský liturgický jazyk, prešli do textov iných autorov, a dokonca aj do každodenného jazyka. Pozorné čítanie bolo základným predpokladom úspechu pri hžadaní stôp A. M. Szencziho v textoch Attila József, Sándor Kányádi, Domokos Szilágyi, Sándor Weöres a ďalších. Po vyplnení testových hárkov nasledoval program v podaní hostitežov a slobodného umelca László Jakubecza. Medzitým Margit Polák a Eszter Szabó vyhodnotili testy a po programe vyhlásili výsledky. Víazom v kategórii základných škôl je družstvo ZŠ A. M. Szencziho v zložení: Dóra Simon, Viktória Gažík, Lili Vojtek. V kategórii stredných škôl zvíazilo družstvo Gymnázia A. M. Szencziho v zložení: Evelin Tomovics, Bence Simon, Ágnes Minárik. Záverečným momentom podujatia bolo ovenčenie reliéfu Alberta Molnára Szencziho.

Vetélkedő Szenczi Molnár Albert zsoltárairól

A Közös Igazgatású MTNy Iskola – Szenczi Molnár Albert Gimnázium a Csemadok Szenci Területi Választmányával karöltve október 21-én „A zsoltáros prédikátor” címmel vetélkedőt szervezett Szenczi Molnár Albert zsoltárairól. Háromtagú csapatok versengtek, amelyeket a szenci Sz. M. Albert Alapiskola, a nagymagyari alapiskola, a pozsonyi Duna utcai gimnázium és a helybeliek állítottak csatasorba. A kérdések olyan mondatok, szókapcsolatok felismerésére irányultak, amelyek Sz. M. Albert zsoltárfordításaiból ismertek és a református liturgia nyelvezetének részeként szállóigévé váltak, beépültek más szerzők szövegeibe, eljutva egészen a köznyelvi használatig. A figyelmes olvasásnak, a jó szövegértésnek nagy hasznát vették a versenyzők, akiknek József Attila, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Weöres Sándor és mások versrészleteiben kellet megtalálniuk Szenczi Molnár Albert sorait. A tesztlapok kitöltése és egy kis frissítő elfogyasztása után Jakubecz László szabadúszó művész és verséneklő, valamint a vendéglátó diákok ünnepi műsora következett. Közben a vetélkedő szervezői, Polák Margit könyvtáros és Szabó Eszter tanárnő kiértékelték a tesztlapokat és a műsort követően eredményt hirdettek. Az alapiskolák csoportjában első helyezett lett a Sz. M. Albert Alapiskola csapata: Simon Dóra, Gažík Viktória, Vojtek Lili. A középiskolák csoportjának győztese a Sz. M. Albert Gimnázium csapata lett: Tomovics Evelin, Simon Bence, Minárik Ágnes. A helyezettek díjairól a Csemadok TV gondoskodott, de a többi résztvevő sem ment haza üres kézzel. A vetélkedő és emlékünnepély Sz. M. Albert domborművének megkoszorúzásával ért véget.

Text a foto:VCs

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  Š 2007