Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Skončili sa 44. Dni Alberta Molnára Szencziho

Záverečné podujatie 44. Dní Alberta Molnára Szencziho sa uskutočnilo 16. novembra v Tureckom dome a v ZŠ A. M. Szencziho.

Divadelné predstavenie, spomienkové slávnosti, koncerty, prednášky a školské podujatia prebiehali v Senci, v Boldogu, v Reci a v Jelke počas 44. Dni Alberta Molnára Szencziho. Myšlienky Tibora Kissa, jelčianskeho farára reformovanej cirkvi prednesené 4. októbra pri soche A. M. Szencziho a prednáška Előda Sándora Ősza kolozsvárskeho farára reformovanej cirkvi zo 16. novembra poskytli ideový rámec reazci podujatí. V záverečný deň odznela v Tureckom dome prednáška v podaní Előda Sándora Ősza pod názvom „Sedmohradsko a A. M. Szenczi“, ktorá obsahovala veža nových faktov dokresžujúcich pozoruhodnú životnú dráhu básnika a prekladateža, siahajúcu od seneckej kolísky až po hrob v Sedmihradsku.
Po prednáške sa obecenstvo presunulo do vestibulu ZŠ A. M. Szencziho, kde pred pamätnou stenou sa uskutočnil záverečný program 44.Dní Alberta Molnára Szencziho v podaní žiakov školy a interpretky Gyöngyi Écsi. So záverečným prejavom vystúpil Gyula Bárdos, predseda Csemadoku. Riaditežka školy Mónika Matus ešte mala jednu radostnú povinnos, a to predstavenie zborníka z príspevkov konferencie mladých regionálnych historikov, ktorý vyšiel pod názvom „Adalékok Szenc helytörténetéhez“ /Príspevky k regionálnej histórii Senca/. Napokon už naozaj posledným akordom podujatia a samotných Dní Alberta Molnára Szencziho bolo pozvanie hostí na recepciu podávanej v jedálni školy.

Befejeződtek a 44. Szenczi Molnár Albert Napok

Több mint egy hónapon keresztül zajlott Szencen, Boldogfán, Rétén és Jókán a 44. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata. Színházi előadás, megemlékezések, koncertek, előadások és iskolai rendezvények követték egymást, melyekről városunk weboldalán és lapunk hasábjain tájékoztattunk. Az ünnepségsorozatot Kiss Tibor jókai és Ősz Sándor Előd kolozsvári református lelkész és levéltáros gondolatai foglalták keretbe. Kiss Tibor október 4-én a zsoltárköltő és fordító Szenczi M. A. szobránál a nemzetéért kiálló, öntudatra és összefogásra buzdító tudós ember személyes példájának mai érvényességére hívta föl a figyelmet. A zárónapon, november 16-án Ősz Sándor Előd „Szenczi Molnár Albert és Erdély“ című előadását hallgatta a népes közönség a Szenci Városi Múzeumban. Mit adott Erdélynek Szenczi. M. A., akinek a szenci bölcsőtől az erdélyi sírig ívelt kalandos életútja? Erre a kérdésre válaszolt az előadó, sok, számunkra eddig ismeretlen tényt fölvonultatva és kitérve Szenczi M. A. gyermekei sorsának alakulására is.
Az előadást követően a Szenczi M. A. Alapiskola előcsarnokában gyülekezett a közönség, ahol az iskola névadóját ábrázoló fametszet alatt a diákok irodalmi műsorral tisztelegtek az ünnepelt emlékének, majd Écsi Gyöngyi és tanítványai szavalták és énekelték a költő-műfordító sorait. Végül Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke mondta el ünnepi záróbeszédét, majd a kulturális, oktatási, társadalmi és politikai szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékfalon.
Matus Mónika igazgatónő az ünnepély záróakkordjaként bemutatta az Adalékok Szenc helytörténetéhez címmel most megjelent kitűnő kiadványt, amely az iskola által szervezett helytörténeti konferencia anyagát tartalmazza. A vendégek ezek után állófogadáson vehettek részt, ahol barátok és ismerősök frissítő mellet értékelhették a nap eseményeit.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  Š 2007