Dnes je sobota, 15. júna 2024, meniny má Vít
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Záchrana histórie vytesanej do kameňa

V stredu 27. novembra 2013 o 19.00 odznela v priestoroch Mestského múzea v Senci prednáška Mgr.art Ivana Pilného pod názvom „Kamenosochárske pamiatky mesta Senec a ich súčasný stav z pohľadu reštaurátora“.

Kamenosochárske pamiatky tvoria neodmysliteľnú súčasť urbánnych štruktúr našich miest a obcí. Sú významným a jedinečným dokladom historického vývoja, náboženských i ideologických predstáv a spôsobu života spoločnosti, dobového myslenia a umelecko-historického či technického vývoja od najstarších dôb po súčasnosť. Mesto Senec má záujem o svoje kamenosochárske pamiatky, čo preukázalo nielen zaradením ich významnej časti do zoznamu miestnych pamätihodností v roku 2012, ale aj realizovaním úspešných projektov reštaurovania a záchrany konkrétnych pamiatok. V tomto roku bolo vykonané odborné zmapovanie a dokumentácia technického stavu pamiatok reštaurátorom, ako podklad pre budúcu starostlivosť o ne. Výsledky a zistenia tohto projektu tvorili základ prednášky. Na území mesta sa nachádza pomerne veľký počet kamenosochárskych diel, na ktorých je pozorovateľný rôzny rozsah a typ poškodenia, ale i celé spektrum prístupov k starostlivosti o ne. V dobrom a mierne narušenom stave je 25 objektov, ďalších 15 objektov je v narušenom a značne narušenom stave. V havarijnom stave bola jedna pamiatka, tým bol barokový centrálny kríž z cintorína na Bratislavskej ulici, ktorý je už od augusta v rukách reštaurátorov. Medzi faktory prispievajúce k degradácii diel sa dá zahrnúť aj nedostatočné povedomie, nevšímavosť, nevedomosť a ľahostajnosť voči stavu a hodnotám, ktoré tieto artefakty predstavujú. Súčasťou prednášky bola preto aj priblíženie týchto hodnôt a načrtnutie možných riešení ich záchrany a prezentácie.

Zdroj: Mgr.art Ivan Pilný
Foto: Gábor Strešňák

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007