Dnes je sobota, 15. júna 2024, meniny má Vít
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Žiaci ZUŠ Fándlyho 20

sa zúčastnili množstva súťaží a prehliadok s výraznými úspechmi a oceneniami:

VII. Lengyel Zenei Fesztivál Györ - účasť Maďarsko, Česká republika, Luxembursko, Slovenská republika:
• Karolína Krigovská - spev /p. Casanova/, korep. p. Galambosová
• gitarové kvarteto: Tomáš Krajčovič, Jaroslav Andor /p. Mrózek/, Tomáš Sitkey, Mgr. Muchová, pripravila Mgr. Eva Muchová

10. ročník Prehliadky mladých gitaristov - Bratislava:
• Adam Tkáč - zlaté pásmo - 2. kat. /Mgr. Muchová/
• Tomáš Krajčovič - zlaté pásmo - 6. kat., /Mgr. Muchová/
• Dominik Marcina - strieborné pásmo - 2. kat. /Mgr. Muchová/
• Dominik Lancz - bronzové pásmo - 3. kat. /p. Mrózek/
• Vojtech Pozsonyi - bronzové pásmo - 1. ŠPD /p. Mrózek/

11. ročník klavírnej súťaže Pála Kadosu - Levice:
• Bence Simon - 3. miesto - 4. kat. /p. Galambosová/

12. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta - Nižná:
• Matej Šimun - 3. miesto - 1. kat. /p. Grunza/
• Mária Maršalková - 3. miesto - 4. kat. /p. Meliš/
• Natália Chorvátová - čestné uznanie - 2. kat. /p. Madarász/
• Sandra Konečná - čestné uznanie - 4. kat. /Mgr. Škriečka/
• Kamila Jarábková - čestné uznanie - 5. kat. /Mgr. Škriečka/

5. ročník súťaže žiakov ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ - Bratislava:
• Simon Molnár - 2. miesto - 1. kat. /p. Casanova/
• Agnes Mináriková - 2. miesto - 4. kat. /p. Casanova/
• Karolína Krigovská - 3. miesto - 3. kat. /p. Casanova/

Beniakove Chynorany - krajské kolo v prednese:
• Tatiana Prejsová - 4. miesto /Mgr. art. Bírešová/

IV. ročník vianočnej mestskej výtvarnej súťaže Rozprávka o snehovom kráľovstve:
• Dominika Frčová - 1. miesto - 2. kat. /p. Černá/
• Jasmine Ondriašová - 3. miesto - 1. kat. /p. Černá/

Na Jablkovom hodovaní účinkovali žiaci tanečného odboru manželov Czingelovcov. Dve inscenácie na vianočný koncert ZUŠ pripravili žiaci LDO pod vedením Mgr.art. Bírešovej. V novembri sa uskutočnil Spoločný koncert štyroch ZUŠ seneckého okresu / ZUŠ Bernolákovo, ZUŠ Dunajská Lužná, ZUŠ Ivanka pri Dunaji a ZUŠ Fándlyho Senec/. Žiaci a učitelia navštívili koncert na BHS. V spolupráci s MsKS vystúpili naši kolegovia Mgr. V.Kubalák, Mgr. Eva Muchová a Mgr.art. Ilona Takácsová na podujatí Popoludnie s tangom. Spevácky zbor Stella vystúpil v Stupave pod vedením Bc. T. Šelca. Komorné súbory manželov Dömeovcov v rámci Mesiaca úcty k starším niekoľkokrát vystúpili pre dôchodcov v Dome dobra a Jednotu dôchodcov. Žiaci našej školy účinkovali vo vianočnom programe aj pre firmu Swiss Re v Bratislave, pre poslancov a zamestnancov Mestského úradu v Senci. Pripravili sme dva vianočné koncerty. Vypredaný koncert v kultúrnom dome a v plný evanjelický kostol svedčili o záujme rodičov a mali medzi nimi priaznivú odozvu.

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007