Dnes je sobota, 15. júna 2024, meniny má Vít
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Osveta je jej poslaním

Cenou Csemadoku za osvetu bola ocenená Margit Polák

Csemadok oslávi tento rok 65. výročie svojho založenia. Jubilujúca kultúrno-spoločenská organizácia odovzdala 19. januára v Galante prestížne ocenenia: cenu za celoživotné dielo, cenu za osvetu a cenu Istvána Gyurcsó pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry. Medzi ocenenými za osvetu bola aj Margit Polák. Senecká základná organizácia vznikla medzi prvými v roku 1949. Životná dráha Margit Polák bola spätá s Csemadokom od začiatku 60-tych rokov. Ako knihovníčka vychovávala viacero generácií Senčanov k láske k literatúre. Zapojila sa do hnutia literárnych scén, organizovala stretnutia literárnych umelcov s čitatežmi, výtvarné výstavy, stretnutia s interpretmi rôznych žánrov, hosovania divadelných súborov, iniciovala usporiadanie Dní Albetra Molnára Szencziho, ktoré tento rok vstúpili do 45. ročníka. Jej viaceré iniciatívy, obstáli v skúške času, dokonca povýšili na celoslovenskú úroveň. Margit Polák sa necíti dobre v svetle reflektorov, ale v klube Kincskereső, medzi demi a mládežou a v často hektických rokovaniach o ďalšom kultúrnom projekte, je stále ako doma. Ďakujeme jej a očakávame, že na tom sa ešte dlho nič nezmení.

Polák Margit a Csemadok Közművelődési Díját kapta

65 éves a Csemadok, melynek mai teljes neve Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok. 1949. március 20-án alakult meg az első helyi szervezete Érsekújvárban. A szenci egyike volt annak a 62 helyi szervezetnek, amelyek az érsekújvári példát követve még az 1949-es év végéig megalakultak. A jubiláló Csemadok a magyar kultúra napjáról megemlékező ünnepély kereteibe illesztette a rangos Csemadok Életmű Díjak az először kiosztásra kerülő Csemadok Közművelődési Díjak és a Gyurcsó István-díjak átadását, amire január 19-én a Galántai Városi Művelődési Központ színháztermében került sor. A Csemadok Közművelődési Díj díjazottjai között volt Polák Margit, akinek a pályafutása már a hatvanas években összefonódott Szenc magyar nyelvű művelődésével és a Csemadok helyi szervezetének munkájával. Könyvtárosként az olvasás szeretetére nevelt. Részt vett az irodalmi színpadi mozgalomban, író olvasó találkozókat, képzőművészetei kiállításokat, előadói esteket, színházi előadásokat szervezett és szervez ma is. Egyik kezdeményezője volt és máig elkötelezett szervezője a Szenci Molnár Albert Napoknak, melyeknek idén lesz a 45. évadjuk. Több kezdeményezése, gyermek és ifjúsági programjai kiállták az idők próbáját, máig népszerűek, sőt országos rangra emelkedtek. Polák Margit nem érzi jól magát a reflektorfényben, viszont annál inkább elemében van a gyerekek, fiatalok között. Fáradhatatlanul viszi tovább, egyik szíve csücskét, a Kincskereső Ifjúsági és Gyermekklubot, szervezi tovább a szenciek kulturális életét. Köszönjük és „elvárjuk”, hogy ez még sokáig így maradjon!

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  Š 2007