Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Seniori, nedajte sa oklamať!

Policajný zbor realizuje v priebehu roka preventívne akcie zamerané na predchádzanie a eliminovanie páchania trestnej činnosti páchanej na senioroch. Na besedách v kluboch dôchodcov, v mestách a obciach, sú seniori priamo upozorňovaní a informovaní o nástrahách, ktoré im hrozia v súvislosti s nekalými praktikami podvodníkov.

Aj prostredníctvom regionálnej tlače sa polícia snaží upozorniť seniorov na podvodnícke praktiky. Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k peniazom. Páchatelia využívajú dôverčivosť, ochotu seniora komunikovať a pomáhať. Chcú vniknúť do jeho obydlia a pokiaľ peniaze nevylákajú priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako sa ich zmocniť. Seniori, nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do bytu!Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre (vysoké zisky za vložené peniaze, zázračné lieky, výhodné kúpy).
Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
1. Dostali ste pozvánku na prezentačnú akciu, predajnú akciu, zaujímavý výlet, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, kde zároveň získavate darček zadarmo.
- Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Požiadajte o radu na bezplatnej SENIOR LINKE 0800 172 500. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
- Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
- Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
- Ak nemáte so sebou peniaze nesúhlaste s návrhom organizátora, že Vás odvezie do banky alebo domov, za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
- Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie, kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že od zmluvy môžete písomne odstúpiť bez udania dôvodu, v lehote 7pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
- Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším: 0800 172 500.

2. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.
- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal príbuzný, ihneďkontaktujte políciu na čísle 158.
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.

3. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, poprosí Vás, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
- Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.

4. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi, neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.
- Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.

5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
- Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

6. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie).
- Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti.
- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov kontaktujte políciu na čísle 158.

Ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte ostražití, neverte týmto osobám, aj keby vyzerali dôveryhodne. Snažte si zapamätať popis osôb, výzor, oblečenie, vozidlo a pod., ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158.

Zdroj: kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
OR PZ Pezinku

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007