Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Deň učitežov v znamení komunikácie a osvety

Oblastný výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku usporiadal 28. marca regionálny Deň učitežov v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho.

Pedagógovia, mimo regionálnych školských súaží, nemajú veža príležitostí na stretávanie sa a na komunikáciu. Regionálny Deň učitežov poskytlo - mimo programu - aj priestor na vzájomné spoznávanie sa. Pedagógovia prišli zo základných škôl Bratislavy, Tomášova, Podunajských Biskupíc, Turne, Hrubého Šúra, Reci, ale aj z materských a stredných škôl regiónu. Okrem 89 prítomných pedagógov poctili konferenciu svojou účasou aj Helena Nemcová, Jarmila Répássyová a Anton Kubliniak - predstavitelia Mestského úradu Senec, László Pék - predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a Alajos Mészáros - poslanec Európskeho parlamentu. Na programe konferencie bola prednáška o kreativite od doktora Vilmosa Vassa, docenta Univerzity Loránda Eötvöse, predstavenie „Aranyfészek, aranymadár” v podaní súboru Kuttyomfitty Társulat a na záver spisovatež Mihály Kornis sa podelil s prítomnými o svoje názory na sebarealizáciu, dôležitos denného režimu a na osobnú slobodu a jej hranice. Dúfame, že sa všetci hostia cítili vežmi dobre a pedagógovia regiónu budú môc pokračova v začatých debatách budúci rok na pôde Základnej školy a Gymnázia s VJM na Dunajskej 13. v Bratislave.

Text: Mónika Matus
Foto: ZŠ s VJM A. M. Szencziho

Tanítónap a kapcsolatteremtés és a művelődés jegyében

Regionális pedagógusnapot tartott az SZMPSZ területi választmánya március 28-án a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában. Mivel a régió pedagógusainak a versenyeken kívül nincs lehetőségük a megismerkedésre, a találkozásra, a kommunikációra, a rendezvény, a programon kívül, teret és lehetőséget nyújtott erre is, hiszen a szenci, pozsonyi, féli, püspöki iskolák, a zonci, hegysúri, rétei kisiskolák, a gimnáziumok és óvodák mintegy 89 képviselője vett részt a tanácskozáson. A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel a városi hivatal képviselői: Nemec Ilona, Répássy Jarmila és Anton Kubliniak is, valamint Pék László, az SZMPSZ elnöke és Mészáros Alajos európai parlamenti képviselő is. Délelőtt dr. Vass Vilmos, az ELTE habilitált docense tartott nagy sikerű előadást a kreativitásról, majd a Kuttyomfitty Társulat: Aranyfészek, aranymadár c. műsorával szórakoztatta a közönséget. Az ebédet követően Kornis Mihály író beszélt az önmegvalósításról, az egyén szabadságáról és korlátairól, valamint a napirend kialakításának fontosságáról. Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és jövőre a régió pedagógusai folytathatják a megkezdett beszélgetést a Pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium épületében.

Matus Mónika

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  Š 2007