Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

V Senci oficiálne otvorili klientske centrum Okresného úradu

Za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prednostu Okresného úradu Martina Doboša bolo slávnostne uvedené do plnej prevádzky 26. marca ako deviate na Slovensku.

Od 10. marca spustil Okresný úrad v Senci nové klientske centrum, ktoré fungovalo v testovacom režime. V súčasnosti už plne funkčné klientske centrum vybavuje agendu okresného úradu (odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania), špecializovanú štátnu správu (katastrálny odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odbor starostlivosti o životné prostredie) a aj agendu Policajného zboru SR (dopravný inšpektorát, dokladová agenda). Namiesto cestovania po úradoch či už v Senci alebo v Bratislave si teda môžeme vybaviť všetku agendu štátnej správy pod jednou strechou.
Otvorenie klientskeho centra je súčasťou reformy štátnej správy ESO, ktorej cieľom je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre všetkých. Znižujú sa náklady na fungovanie verejnej správy a zjednodušuje sa vybavovanie na štátnych úradoch. Pre občanov sú hlavnými výhodami znížené náklady – občan nemusí cestovať na rôzne úrady, ale všetko vybaví na jednom mieste, ušetrený čas – namiesto návštevy viacerých úradov príde len raz priamo do klientskeho centra a komfort – vyvolávací systém a prítomnosť supervízora.
Klientske centrum má bezbariérový prístup a pred budovou vyhradené parkovisko pre klientov, ktoré zabezpečilo Mesto Senec.

Príklad:
Vlastník lesného pozemku v katastrálnom území Reca chce svoj pozemok využívať na rekreačné účely a chce si na ňom postaviť rekreačnú chatku a vysadiť okrasnú zeleň. Na zrealizovanie zámeru je potrebné vyňať lesný pozemok z plnenia funkcií lesov. Nedávno musel navštíviť Obvodný lesný úrad v Bratislave a podať tam žiadosť. Obvodný lesný úrad si vyžiadal k žiadosti zámer využitia lesného pozemku, 2 kópie katastrálnej mapy, územno-plánovaciu informáciu z obce, znalecký posudok, výpis z listu vlastníctva, vyjadrenie užívateľa lesného pozemku Lesy SR a kolky v hodnote 30 eur. Po doložení náležitostí zistil, že lesný pozemok je zaradený do 2. stupňa ochrany prírody a žiadateľ musí doložiť aj súhlasné stanovisko odboru životného prostredia, ktorý sídli v Senci. S týmto dokladom musel opäť navštíviť Obvodný lesný úrad v Bratislave. Vlastník pozemku musel precestovať 70 kilometrov. V súčasnosti celú agendu vybaví na jednom mieste, v rámci klientskeho centra.

Leták - Klientské centrum v PDF formáte.
Leták - Klientské centrum v PDF formáte, v maďarčine.

Zdroj: MV SR a OÚ
Foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007