Dnes je sobota, 15. júna 2024, meniny má Vít
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Senčania skončili na druhom mieste

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže Lesy okolo nás, ktorá sa zamerala na ochranu lesov.

V stredu, 21. mája, sa v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade uskutočnilo celoslovenské finále výtvarnej súťaže Lesy okolo nás. Víťazom sa stala trieda IV. B zo ZŠ Viliama Záborského z Vrábeľ. Malí ochrancovia prírody sa tak môžu tešiť z atraktívnej ceny, ktorú venovala spoločnosť Dalkia. Je ňou celodenný výlet do Bojníc s programom nabitým rôznymi aktivitami, ktorý sa uskutoční v júni tohto roka. Na druhom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili trieda IV. A zo ZŠ s MŠ Francisciho v Poprade a IV. A trieda zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho v Senci. Tretie miesto obsadila III. B trieda zo ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom.
Vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl organizuje Dalkia pravidelne už niekoľko rokov. Ich cieľom je vytvárať a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu a tak si zábavnou formou osvojovať zásady ekologického správania sa v každodennom živote. „V Dalkii životné prostredie chránime nielen efektívnejšou a ekologickejšou výrobou tepla, ktorá je našou hlavnou aktivitou podnikania. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia tiež považujeme za veľmi dôležité. Preto som veľmi rád, že aj vďaka dlhoročnej tradícii vzdelávacích súťaží sa nám darí šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal Miroslav Kot, obchodný riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku.
V školskom roku 2013/2014 išlo už o 9. ročník tohto podujatia, tento krát pod názvom Lesy okolo nás. Do projektu sa zapojilo celkovo 50 základných škôl, čo predstavuje takmer 4.000 žiakov z 200 tried v mestách a obciach, v ktorých Dalkia pôsobí. Do celoslovenského kola, v ktorom sa rozhodlo o celkovom víťazovi projektu, postúpili prvé tri víťazné diela z každého lokálneho kola. Pre všetkých postupujúcich pripravila Dalkia milý darček.
Porota hodnotila nápaditosť a originalitu samotných výtvarných prác, ale aj sprievodných textov. Členmi celoslovenskej poroty boli: Andrej Kromka - 1. zástupca primátora mesta Poprad, Anna Ondrušeková – riaditeľka Tatranskej galérie, Edita Pilárová – vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu v Poprade, výtvarník František Žoldák, Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu, Ľuboš Kertész – regionálny riaditeľ Dalkie a Miroslav Kot – obchodný riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku.

Výstava súťažných prác v Tatranskej galérii Poprad do 10. júna
21 finálových prác si môžu školy aj široká verejnosť pozrieť v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ul. 12 v Poprade do 10. júna 2014 (Tatranská galéria Poprad: www.tatragaleria.sk).

O projekte Lesy okolo nás, šk. rok 2013/2014
Súťaž bola určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacej triedy bolo spoločne vytvoriť plagát na propagáciu ochrany lesa v jej meste alebo v jeho okolí, doplnený textom návrhu ochrany lesa. Žiakov aj učiteľov pri práci sprevádzali zaujímavé pedagogické materiály. Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovaným špeciálne pre tento projekt, sa deti dozvedeli čo je les, na čo slúži, aký je jeho význam, aké druhy lesa existujú a veľa ďalších dôležitých informácií o lese. Projekt bol obohatený o sprievodné akcie pre lepšie pochopenie témy - besedy s lesnými pedagógmi zo spoločnosti Lesy SR, š.p. a Štátnych lesov TANAPu. Podrobné informácie o súťažiach z predošlých ročníkoch nájdete na http://www.dalkia.sk/sk/podporujeme/projekty-pre-deti/lesy-okolo-nas/ .

O Dalkii
Dalkia, energetická divízia skupiny Veolia, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Hlavným predmetom jej činnosti je správa tepelnotechnických zariadení, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 800 zamestnancov a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí. Svoje zastúpenie prostredníctvom dcérskych spoločností má v Bratislave, Senci, Vrábľoch, Brezne, Lučenci, Žiari nad Hronom, Poprade, Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. V roku 2005 sa stala zakladateľom a hlavným akcionárom spoločnosti SLOVEO a.s., ktorá poskytuje komplexné služby na zabezpečenie prevádzky automobilového závodu PSA Peugeot Citroën v Trnave.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007