Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Poznáme výhercov súťaže „Do práce na bicykli“

Do prvého ročníka celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ sa zapojilo aj mesto Senec. Účastníci boli ocenení 4. júna popoludní na pódiu pred MsKS.

Nápad súťaže pochádza od Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá pred tromi rokmi zorganizovala prvú súťaž v Banskej Bystrici. Úspešná iniciatíva Bystričanov našla toho roku podporu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré sa rozhodlo povýšiť súťaž na celonárodnú úroveň a vyzvalo všetkých primátorov, aby sa pridali. Vedenie mesta Senec si iniciatívu zobralo za svoje, ako výbornú príležitosť na propagáciu ochrany životného prostredia a zdravej životosprávy prostredníctvom cyklistiky, ktorá je vo viacerých vyspelých európskych mestách populárnou masovou formou nemotorovej dopravy. MsÚ Senec zaslal seneckým zamestnávateľom ponuku na účasť v súťaži, podrobné informácie a pokyny k súťaži zverejnil na webstránke mesta. Piati zamestnávatelia prihlásili jedenásť 2-4 členných tímov zamestnancov, ktorí od 1. do 31. mája dochádzali do práce na bicykli, viedli záznam o počte svojich ciest a o najazdených kilometroch. Celkovo súťažilo 38 cyklistov.
Martina Ostatníková v úlohe moderátorky pozdravila cyklistov a divákov na námestí 1. mája a privítala na pódiu pred MsKS Karola Kvála, primátora mesta, Jarmilu Répássyovú, prednostku MsÚ, Petra Klučku, národného cyklokoordinátora Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Lenku Johanesovú zastupujúcu predajňu Bikesport Senec. Jarmila Répássyová konštatovala, že prvý ročník súťaže mal pozitívny ohlas medzi Senčanmi, čo signalizuje že má potenciál na rast v budúcich ročníkoch. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení súťaže. Peter Kľučka poznamenal, že Senec je jediné mesto, ktoré pristúpilo k odmeňovaniu účastníkov súťaže, čo považuje za nasledovaniu hodné aj pre iné mestá. Pán primátor podčiarkol odhodlanie vedenia mesta pokračovať v obnove a rozširovaní seneckých cyklotrás v záujme zatraktívnenia používania bicyklov v mestskej doprave.
Pod dohľadom Jany Maczeákovej, koordinátorky súťaže za MsÚ Senec, nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien:
- Titul „Najlepší tím, ktorý najazdil najviac kilometrov do práce a z práce bicyklom“ a údržbu bicykla získal tím Kvetinky (Veronika Kiššová, Anna Kuricová, Etela Luciaková, Bronislava Gašparová), ktorá najazdila 480 km. Cenu venovala predajňa Bikesport Senec, Šafárikova ulica.
- Titul „Najlepší jednotlivec, ktorý najazdil najviac kilometrov do práce a z práce bicyklom“ cyklistické doplnky získala Etela Luciaková, ktorá najazdila 228 km.
- Titul „Najlepší tím, ktorý najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce bicyklom“ a údržbu bicykla získal tím Pedagogičky (Jarmila Miartušová, Andrea Gajdošová, Magdaléna Reingráberová, Zuzana Smatanová) so 150 jazdami. Cenu venovala predajňa Bikesport Senec, Šafárikova ulica.
- Titul „Najlepší jednotlivec, ktorý najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce bicyklom“ a cyklistické doplnky získal Ladislav Méry so 44 jazdami.
- Ako poďakovanie za účasť v súťaži dostal každý zúčastnený cyklista upomienkové predmety.
- Na záver bol vyžrebovaný horský bicykel medzi členmi súťažných tímov, ktoré najazdili na bicykli do práce a z práce aspoň 2/3 ciest. Majiteľom bicykla sa zaslúžene stal Ladislav Méry, ktorý najazdil aj najväčší počet jázd počas súťaže.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007