Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Primátor ocenil najšikovnejších školákov

Vedenie Mesta Senec odmenilo žiakov seneckých škôl, kto¬rí úspešne reprezentovali svoje mesto na súťažiach a olympiádach

Pedagógovia, školáci, rodičia a príbuzní zaplnili 6. júna v dopoludní veľkú halu Labyrintu pri príležitosti tradičného oceňovania najšikovnejších žiakov, ktorí svojou prácou úspešne reprezentovali seba, svoju školu, aj mesto Senec na súťažiach a olympiádach. Ľubica Horňáková, učiteľka ZŠ Tajovského postupne privolávala ocenených k pódiu, kde im primátor Mesta Senec Karol Kvál zagratuloval a odovzdal „Uznanie výnimočným žiakom a študentom“. Viceprimátorka Helena Nemcová pridala k pamätnému listu darčekové pero aj sladkú odmenu. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Komisie kultúry a rozvoja vzdelávania, poslanec Rudolf Galambos, vedúci mestského školského úradu Anton Kubliniak a riaditelia seneckých škôl.

Ocenení školáci:

-Simon Dóra - 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády, 2. miesto v krajskom kole šachu, 2. miesto v nadnárodnom kole šachu pre Karpatskú kotlinu, 1. miesto v krajskom kole Pekná maďarská reč, 2. miesto v krajskom kole v recitácii Mihálya Tompu, 8. miesto v celoslovenskom kole v pravopise, 3. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády
-Lévárdy Csaba - 1. miesto v okresnom kole pytagoriády, matematický Klokan 96% 3.miesto v okresnom kole mat.olympiády
-Hervai Szandra - 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády, 1. miesto v nadnárodnom kole šachu pre karpatskú kotlinu
-Gažíková Viktória - 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády
-Treuerová Soňa - 2. miesto v krajskom kole Poznaj slovenskú reč
-Péterová Valentína - 2. miesto v krajskom kole Poznaj slovenskú reč
-Vojtek Lili - 2. miesto v krajskom kole Pekná maďarská reč, 3. miesto v okresnom kole anglickej olympiády, 2. miesto v krajksom kole v recitácii Mihálya Tompu
-Korpás Lilla - 1.miesto v krajskom kole Pekná maďarská reč, v matematickom Klokane 100%
-Bognár Tomáš- 1. miesto v krajskom kole v recitácii Mihálya Tompu, cena poroty na celoslovenskom kole v recitácii Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote
-Holocsy Zsóka Zsófia - 1. miesto v krajskom kole v recitácii Mihálya Tompu, cena poroty v celoslovenskom kole v recitácii Attilu Kaszása v Komárne
-Csikmáková Katarína Mária - 1. miesto v krajskom kole v recitácii Mihálya Tompu, 3x100% v celoslovenskom Testovaní T9
-Takács Peter - 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a úspešný riešiteľ krajského kola, 2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády
-KLOKAN 100%: Pongrácz Tamás, Filo Sebastian, Hruška Sára, Škereň Marián, Mihálek Karol, Zajac Karolina, Zeman Dávid 100%
-Lukáš Bohuš (V.B) - 1. Miesto OK matematická olympiáda, 1. miesto OK geografická olympiáda
- Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov - 1. miesto trieda 3. B Mgr. Gabrila Józanová – Časopis Lienka
-Lukáš Kohlman - 2. miesto v OK a úspešný riešiteľ KK Fyzikálnej olympiády
-Adam Medovarský - 1. miesto v OK Geografickej olympiády, 1 .miesto v OK Fyzikálnej olympiády
-Lenka Novotná - 1. miesto v OK Matematickej olympiády, 3. miesto v OK Fyzikálnej olympiády a úspešná riešiteľka KK
-Tomáš Vörös - 1. miesto v OK Geografickej olympiády a úspešný riešiteľ KK, 5-násobný Klokan, 1. miesto v OK Fyzikálnej olympiády
-Radka Bírová - 1. miesto v OK a KK, postup do celoslovenského kola Pytagoriáda Pikomat, 1. miesto v OK Matematickej olympiády, 5-násobná klokan, zlaté pásmo v 1. kategórii štvorručnej hry - Celoslovenská súťaž - Piano v modernom rytme „Bojnice 2013“
-Daniela Paunovičová - 1. miesto v OK Nemeckej olympiády a úspešná riešiteľka KK v NJ
-Ema Holubová - 1. miesto v OK Biologickej olympiády C a úspešná riešiteľka v KK
-Kristína Lipčáková - 1. miesto v OK Biologickej olympiády E a úspešná riešiteľka v KK – odbor Botanika
-Terézia Kučárová - 1. miesto v OK Biologickej olympiády E a úspešná riešiteľka v KK – odbor Zoológia
-Diana Horváthová - 1. miesto v OK Biologickej olympiády D
-Adrian Veselý - 1. miesto v OK Dejepisnej olympiády a úspešný riešiteľ OK FO
-Kristián Porzer - 1. miesto v OK Nemeckej olympiády a úspešný riešiteľ KK
-Michaela Matlohová - 1.miesto v OK Anglickej olympiády, 1. miesto v KK Anglickej olympiády, 4. miesto v celoslovenskom kole Anglickej olympiády, 5-násobný Klokan
-Matej Novotný - 1. miesto v OK Matematickej olympiády
-Družstvo žiakov: Jakub Sasák, Martin Matloha, Ondrej Michalka - 1. miesto v OK streľba zo vzduchových zbraní, 2. miesto v KK streľba zo vzduchových zbraní
-Družstvo chlapcov: Samuel Boušek, Radoslav Mrviš, Samuel Hudák, Jakub Tichý, Ivan Bekr, Šimon Antal, Ladislav Pavlovič, Ernest Káša - 1. miesto v OK basketbal, 1. miesto Basketbalová liga
-Družstvo chlapcov:Samuel Heringeš, Jakub Tondra, Adrián Sarnovský, Michal Sabo - 1. miesto v OK kategória A Gymnastický štvorboj, 2. miesto v KK kategória A Gymnastický štvorboj
-Družstvo chlapcov: Dominik Wiesner, Ladislav Pavlovič, Kristián Sarnovský, Adam Horváth, Adam Meszároš - 1. miesto v OK kategória B Gymnastický štvorboj, 2. miesto v KK kategória B Gymnastický štvorboj
-Družstvo dievčat: Veronika Múčková, Kvetka Frčová, Kamila Frčová, Nina Tengeriová, Barbora Fülöpová - 1. miesto v OK kategória C Gymnastický štvorboj, 1. miesto v KK kategória C Gymnastický štvorboj, 5. miesto v celoslovenskom kole kategória C Gymnastický štvorboj
-Družstvo Dievčat: Karin Gundová, Natália Esnaultová, Vanda Vláčilová, Michaela Balážová, Silvia Mokošová - 1. miesto v OK kategória B Gymnastický štvorboj, 3. miesto v KK kategória B Gymnastický štvorboj
-Družstvo mladých záchranárov CO: Veronika Molnárová, Terézia Čerešňová, Michal Boroš, Marek Badinský - 2. miesto v OK, 1. miesto v KK, 11. miesto v celoslovenskom kole
-Simon Molnár - 1. miesto - 1. kat. /p. Casanova/ - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Vráble, Celoslovenská súťaž - 5. ročník súťaže žiakov ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ - Bratislava: 2. miesto - 1. kat., Celoslovenská súťaž - 19. ročník speváckej súťaže Vokálna jar 2014 Kysucké Nové Mesto:- 1. miesto - 1. kat., zlaté pásmo - 1. kat. - Celoslovenská súťaž Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica
-Adam Tkáč - zlaté pásmo - 2. kat. - Celoslovenská súťaž - 10. ročník Prehliadky mladých gitaristov – Bratislava, 1. miesto a titul laureáta - 1. kat.- Celoslovenská súťaž - Gitarový festival Giraltovce 2014
-Tomáš Krajčovič - zlaté pásmo - 6. kat. - Celoslovenská súťaž - 10. ročník Prehliadky mladých gitaristov - Bratislava
-Dominik Marcina - strieborné pásmo - 2. kat. - Celoslovenská súťaž - 10. ročník Prehliadky mladých gitaristov - Bratislava:
-Dominik Lancz - bronzové pásmo - 3. kat. - Celoslovenská súťaž - 10. ročník Prehliadky mladých gitaristov - Bratislava:
-Vojtech Pozsonyi - bronzové pásmo - 1. ŠPD - Celoslovenská súťaž - 10. ročník Prehliadky mladých gitaristov - Bratislava:
-Hana Nuošková - bronzové pásmo - 1. kat. štvorručnej hry na klavíri - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava:
-Katarína Krigovská - bronzové pásmo - 1. kat. štvorručnej hry na klavíri - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava:
-Veronika Kupkovičová - violončelo - strieborné pásmo - 1. kat. komornej hry - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
-Alexandra Oborníková - husle, - strieborné pásmo - 1. kat. komornej hry - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava
-Ubaldo Aurelius Markus - klavír - strieborné pásmo - 1. kat. komornej hry - 14. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava, zlaté pásmo v 1. kat. štvorručnej hry - Celoslovenská súťaž - Piano v modernom rytme „Bojnice 2013“
-Matej Šimun - 3. miesto - 1. kat. - 12. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta - Nižná
-Mária Maršalková - 3. miesto - 4. kat. - 12. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta – Nižná
-Karolína Krigovská - 3. miesto - 3. kat - Celoslovenská súťaž - 5. ročník súťaže žiakov ZUŠ „Dni Miloša - zlaté pásmo - 3. kat - Celoslovenská súťaž Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica, Miloša Ruppeldta“ – Bratislava, 2. miesto - 3. kat. - Celoslovenská súťaž - 19. ročník speváckej súťaže Vokálna jar 2014 Kysucké Nové Mesto
-Tomáš Botlík - absolútny víťaz - 1. kat. - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Alexandra Tuššová - zlaté pásmo - 1. kat. - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Viktor Blaščák - zlaté pásmo - 1. Kat - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Dáša Andrášiková - zlaté pásmo - 2. B kat. - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Jakub Kolembus - zlaté pásmo - 4. A kat. - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Daniel Švasta - zlaté pásmo - 2. kat. komorná hra - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Matej Bujňák - strieborné pásmo - 1. kat. -7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou -
-Tereza Pienčáková - strieborné pásmo - 2. A kat. -7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Nina Olekšáková - strieborné pásmo - 4. A kat. - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Marek Mokoš - strieborné pásmo - 4. B kat. - 7. keyboardová celoslovenská súťažná prehliadka Považská Bystrica s medzinárodnou účasťou
-Tomáš Koiš– zlaté pásmo v 1. kat. štvorručnej hry - Celoslovenská súťaž - Piano v modernom rytme „Bojnice 2013“
-Dominika Kollárová - zlaté pásmo v 1. kategórii štvorručnej hry - Celoslovenská súťaž - Piano v modernom rytme „Bojnice 2013“
-Helena Zsilinszká - bronzové pásmo - 4. kat. - Celoslovenská súťaž Detský hudobný festival Jána Cikkera Banská Bystrica
-Nina Koleničová - 3. miesto - 3. kat. - Celoslovenská výtvarná súťaž - Veľkonočné jarné zvyky na pohľadnici Myjava
-Peter Podolský - 1. miesto - 4. kat. - Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 60. Hviezdoslavov Kubín Štúrova Modra 2014
-Divadelné konfrontácie - krajská žatva Modra: DS effecteD - (Nie) sme ovce - 2. miesto
-Bratislavské metamorfózy 2014 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 60. -Hviezdoslavov Kubín: DRK Mačky vo vreci - Lucijný stolček - 2. miesto
-17. ročník krajskej prehliadky STRETNTIE S MALOU TÁLIOU v Senci: DDS Mačky pri ZUŠ Senec - Opravovňa detí - 3. miesto
-Sofia Fedorová - Matematická olympiáda - 1.miesto v OK
-Dominika Nagyová - Matematická olympiáda -1.miesto v OK
-Pavol Tóth Vaňo - Matematická olympiáda - 1.miesto v OK
-Nina Bučeková - Geografická olympiáda - 1. miesto v OK, 1. miesto v KK, 6. miesto v celoslovenskom kole
-Jakub Kočalka - Biologická olympiáda -1.miesto v OK, úsp. rieš. KK
-Lea Poórová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1.miesto v OK, 6. miesto v KK
-Ivana Gajdošová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1.miesto OK
-Vanesa Svitanová - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1.miesto OK
-Martin Pajpach - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1.miesto OK, 5. miesto KK
-Albína Háršiová - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto v OK
-Branislav Križko - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto v OK, Dejepisná olympiáda 1. miesto v OK
-Viktor Zelenay -Technická olympiáda -1.miesto v OK, 2. miesto v KK
-Zuzana Lenártová - Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre, Hodžov novinový článok 2. miesto v KK, Celoslovenská súťaž – umiestnenie v zlatom pásme
-Szilárd Németh - Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto v okresnom kole
-Simondel Róbert - Olympiáda v nemeckom jazyku - 1. miesto v okresnom kole:
-Minárik Ágnes - Poznaj slovenskú reč - 2. miesto v krajskom kole, Celoslovenská súťaž - 5. ročník súťaže žiakov ZUŠ „Dni Miloša Ruppeldta“ - Bratislava: 2. miesto - 4. kat
-Simon Bence - Pekná maďarská reč - 1. miesto v krajskom kole, Celoslovenská súťaž - 11. ročník klavírnej súťaže Pála Kadosu - Levice: 3. miesto - 4. kat., 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády
-Neszméry Előd - 1. miesto v krajskom kole v recitačnej súťaži v kategórii poézia, bronzové pásmo na celoslovenskom kole
-Mikóczi Dominika - 1. miesto v krajskom kole v kategórii próza, strieborné pásmo na celoslovenskom kole
-Nina Hlaváčová - 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády
-Gabriela Gujberová - 1. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007