Dnes je utorok, 18. júna 2024, meniny má Vratislav
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

PODPORTE ZACHOVANIE HISTÓRIE

PRÍSPEVKOM NA PUBLIKÁCIU „DEJINY OKRESNÉHO ARCHÍVU“

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia založila nadačný fond „Modranský archív“, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na vydanie publikácie k 60. výročiu založenia okresného archívu pod názvom „Dejiny okresného archívu“. Okrem REVIE sa na financovaní podieľajú obce a mestá regiónu, podnikateľské subjekty a možnosť prispieť má i široká verejnosť.
O publikácii sme sa porozprávali s riaditeľom archívu PhDr. Jurajom Turcsánym.

Čo je hlavným cieľom vydania účelovej publikácie o Modranskom archíve?
Hlavným cieľom je pripomenúť si 60. výročie prijatia prvej legislatívnej úpravy, ktorá sa týkala problematiky archívnictva na území bývalého Československa. Má poukázať na zložitý proces etablovania sa bývalých okresných a mestských archívov ako dôležitého nástroja pre zachovanie písomného kultúrneho dedičstva nášho regiónu a štátu, a zároveň upozorniť verejnosť na existenciu archívov, prácu ich zamestnancov a nutnosť venovať tejto oblasti viac starostlivosti a záujmu.

Kto sa podieľa na vytvorení obsahu a zostavení samotnej publikácie a kedy sa predpokladá jej vydanie?
Na tvorbe publikácie o dejinách okresného archívu sa autorsky a prípravnými prácami podieľajú všetci zamestnanci archívu. Zostavovateľom som ja, v čom mi významne pomáha aj kolegyňa Mária Nováková. Publikácia bude obsahovať aj dobové fotografie a dokumenty z interných zdrojov archívu, jej vydanie je naplánované na november 2014.

Čo konkrétne bude obsahovať publikácia?
Publikácia bude obsahovať kapitoly o historickom vývoji dnešného archívu a jeho predchodcov od 50. rokov 20. storočia do súčasnosti, stručný vývoj okresného zriadenia po roku 1945, životopisné medailóny bývalých aj súčasných zamestnancov, spomienky niektorých archivárov na ich pôsobenie v archíve, zoznam archívnych fondov uložených v archíve k dejinám jednotlivých obcí v územnom obvode archívu.

Ako sa formoval archív od roku 1954 po súčasnosť?
Okresný archív Bratislava - vidiek sa sformoval v súvislosti so zmenou územno-správneho členenia v roku 1960 z historických archívov bývalých slobodných kráľovských miest Modra, Pezinok a Svätý Jur a okresných archívov v Bratislave, Malackách, Senci a Pezinku vytvorených po roku 1954. Okresný archív mal svoje sídlo v Pezinku v priestoroch historickej radnice, väčšina archívneho materiálu bola uložená v jednotlivých pobočkách v Bratislave, Malackách, Modre, Sv. Jure a Senci. Narastajúce problémy s priestormi v pezinskej centrále sa podarilo vyriešiť v roku 1979 presťahovaním okresného archívu do novopostavenej účelovej budovy v Modre. Do týchto nových priestorov sa sústredil postupne v rokoch 1980-1982 aj archívny materiál z pobočiek. Vysunutým pracoviskom archívu zostali priestory v pezinskej radnici, odkiaľ sa archívny materiál presťahoval do Modry až v roku 1999.

Aké sú hlavné činnosti archívu?
Podľa zákona č. 395/2002 Z. z. archív je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, ktoré patria do jeho územnej kompetencie a starostlivosti. Pracovníci archívu vykonávajú odborné prehliadky registratúr štátnych aj samosprávnych úradov, škôl či firiem vo svojom obvode, usmerňujú manipuláciu a ukladanie ich písomnej produkcie, aby mohla byť po určitom čas prevzatá do archívu a tak sa zachovala pre budúce generácie.
Archívne dokumenty, ktoré sú uložené v archíve, zamestnanci archívu poskytujú na štúdium v archíve alebo z nich vyhotovujú kópie na úradné účely pre fyzické a právnické osoby. Medzi hlavné odborné činnosti patrí spracúvanie archívnych dokumentov do archívnych pomôcok (inventáre a katalógy), ktoré sú súpisom písomných dokumentov zachovaných z činnosti konkrétneho úradu, organizácie, či inštitúcie.

Čím je modranský archív výnimočný?
Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra je v porovnaní s ostatnými porovnateľnými archívmi výnimočný rozsahom aj kvalitou svojich archívnych dokumentov. V súčasnosti uchováva vyše 4 260 bežných metrov dokumentov, čo znamená, že výška naukladaných dokumentov presahuje 4 kilometre. Najvzácnejšie archívne fondy predstavujú písomnosti bývalých slobodných kráľovských miest Modra, Pezinok a Svätý Jur, ktoré sa zachovali od polovice 15. storočia. Ďalej sú to písomnosti mestečiek a obcí z okresov Malacky, Pezinok a Senec zachované od konca 16. storočia, piaristického kláštora a gymnázia vo Svätom Jure od polovice 17. storočia, ktorého súčasťou je aj cenná zbierka hudobnín.

Prečo by ste radi oslovili verejnosť?
Našou ambíciou je, aby vydanie publikácie prispelo k zvýšeniu záujmu spoločnosti o archívnu problematiku a v konečnom dôsledku viedlo k oceneniu významu archívov a k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti. Keďže publikácia tohto druhu absentuje, chceme osloviť verejnosť, aby sa finančne podieľala na jej vydaní a tým podporila myšlienku ochrany archívnych dokumentov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.

Ako môže archívne služby využiť aj bežný občan?
Občania môžu prísť študovať archívne dokumenty pre historické alebo rôzne úradné a súkromné účely. Najčastejšie sa zaujímajú o vyhľadávanie genealogických údajov o svojich predkoch v matričných knihách, ktoré sú v archíve uložené do roku 1906. Pre obmedzenú kapacitu študovne je potrebné svoju návštevu archívu ohlásiť vopred, telefonicky alebo písomne (e-mailom). Prezeranie archívnych dokumentov v študovni je bez poplatku, s výnimkou matričných kníh, za ktoré sa platí - 1,5 eurový kolok za jeden zväzok. Spoplatnené je aj vyhotovenie overených kópií z archívnych dokumentov. Také kópie archív vydáva na základe písomnej žiadosti. Za poplatok je možné získať aj elektronickú kópiu archívneho dokumentu.
Pre verejnosť je archív otvorený každý pracovný deň okrem piatkov, v čase od 08.00 do 15.30 hod. Žiadosti je možné podávať aj elektronicky (e-mail: archiv@saba-pmodra.vs.sk), tel. 033/647 3926.

Na pripravovanú publikáciu „Dejiny okresného archívu“ môžete prispieť vkladom na účet 6660281001 / 5600, variabilný symbol: 555 a podporiť tak myšlienku ochrany archívnych dokumentov, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.
Viac informácií získate na revia@revia.sk, 0905960797. ĎAKUJEME

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007