Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Celoškolský projekt v ZŠ Tajovského v Senci

Dňa 11.6.2014 sa v našej škole konal už v poradí piaty ročník tejto súťaže. Tento školský rok sme sa inšpirovali aktivitami Stromu života. Žiaci pracovali v tímoch pod vedením svojich učiteľov. Verejne potom prezentovali svoje výsledky. Prizvaní ako pozorovatelia a odborní garanti boli hostia z Trnavskej univerzity, Mestského múzea v Senci, Školského úradu v Senci a Stromu života.

Siedmaci sazaoberali problematikou separácie a recyklácie. Zhodnotili úspechy školy vtejto oblasti. Škola sa aktívne zapája do zberu papiera, ktorého sme tento školský rok nazbierali takmer 15 ton, starých batérií, malých elektrozariadení a vrchnákov z PET fliaš. V projekte „Odpad, čo s ním“ prostredníctvom ankety zisťovaliaj situáciu s triedením odpadu medzi obyvateľmi Senca. Ôsmaci monitorovali znečistenie ovzdušia prachovými časticami vo viacerých lokalitách Senca a jeho priľahlého okolia, kde rozmiestnili štítky s vazelínou, na ktoré sa prach zachytával. Počítali aj autá na frekventovaných ťahoch, ktoré sa vo veľkej miere na tomto znečisťovaní podieľajú. Výsledky potom spracovali do podrobnej tabuľky. V závere zhodnotili vplyvy znečistenia ovzdušia na životné prostredie a zdravie ľudí žijúcich na tomto území a navrhli taktiež opatrenia na ich zmiernenie. V projekte„Šetrenie elektrickej energie“žiaci zrátali všetky osvetlenia v škole a vyrátali spotrebu energie na osvetlenie. Dôsledne dbali na zhasínanie a zbytočné svietenie v priestoroch školy, kde to nie je potrebné. Za 5 mesiacov sa imtakto podarilo ušetriť pre školu 2200 kWh, čo je v prepočte až 154 EUR. Ďalším projektomboli „Kyslé dažde v našom regióne“. Žiaci zachytávali zrážkovú vodu v rôznych lokalitách Senca a blízkeho okolia, ktorú potom do školy prinášalia digitálnym pH metrom merali jej pH. Zistili, že len pri jednom meranízrážková voda presiahla stanovenú hodnotu, a teda by bolo možné ju určiť ako kyslý dážď. Veľmi zaujímavá bola aj prezentácia o významných svetových a medzinárodných dňoch. Do projektu sa zapojili aj naši malí štvrtáci, ktorí porozprávali o tom, ako vysádzali strom – tuju, o ktorú sa dodnes starajú. Vysadili juešte pri príležitosti Dňa Zeme. Dali jej meno a vyrobili jej aj rodný list. Spolu s rodičmi sa zapojili aj do hlasovania o Európsky strom roka. Vďaka rôznym výtvarným prácam žiakov, projektom a básňam so stromáckou tematikousme si miestnosť, v ktorej projekt prebiehal, veľmi pekne vyzdobili.Šiestaci vytvorili aj „Stromoknihu“, ktorá obsahovala rôzne stromoporekadlá a stromopríslovia, stromovtipy a stromohádanky, stromomestá či stromopriezviská významných osobností. Cieľom projektu nebolo súťažiť a vybrať ten najlepší tímči tému, ale žiakov naučiť navzájom spolupracovať, komunikovať, rozdeliť si prácu, zbierať a triediť informácie, utužovať vzájomné vzťahy v triednych kolektívoch, ale nepochybne sa aj zamyslieť nad stavom životného prostredia vo svojom blízkom okolí a porozmýšľať nad tým, ako by ho bolo možné zlepšiť. Žiaci pracovali s veľkým nasadením a nadšením a boli veľmi spokojní, keď ich na záver naši hostia za ich prácu pochválili.

Mgr. Monika Švihranová, Mgr. Oľga Kráľová
Základná škola J. G. Tajovského Senec

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007