Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Letná environmentálna škola 2014.

ZŠ Tajovského upevňovala v deťoch vzťah k prírode

Už po tretíkrát sa podarilo na našej škole pripraviť a uskutočniť Letnú environmentálnu školu . Tak ako po predošlé roky , aj tentokrát bolo naším hlavným cieľom upevniť v deťoch vzťah k biológii, ochrane prírody a životného prostredia okolo nás. Konala sa počas troch dní od 23.6.2014 do 25. 6. 2014. Zúčastnilo sa jej 27 žiakov našej školy pod vedením Mgr. M. Švihranovej a Mgr. O. Kráľovej . V tomto školskom roku bolo našim zámerom poukázať na vplyv ťažby na životné prostredie. Chceli sme sa tiež zamerať na zodpovedné konanie " psíčkarov " aj z radov našich žiakov. Prvý deň sme navštívili chovateľskú stanicu Fadyla v Ivanke pri Dunaji, pri ktorej pôsobí kynologický útvar UK-II. Skúsený kynológ p. Miloš Butyka so svojimi kolegami pripravili pre deti pútavý výklad doplnený ukážkami poslušnosti a šikovnosti cvičených psov. Pre deti, ale aj nás dospelých, to bol fantastický zážitok. V príhovore vyzdvihol aký dôležitý je pozitívny vzťah človeka – chovateľa k psovi. Poslušný cvičený pes a jeho zodpovedný majiteľ nie sú hrozbou pre svoje okolie. Avšak ako zdôraznil, nikdy nemôžeme podceniť blízky kontakt so zvieraťom túlavým, zraneným, príp. agresívnym, čo by mohlo mať fatálne dôsledky. Pre deti bolo jeho pútavé rozprávanie a možnosť sledovať psíky v akcii neopísateľným zážitkom. Bolo zjavné, že svojim psom rozumie a všetky s radosťou a chuťou plnili povely.
Ďalší deň naša cesta smerovala do Banskej Štiavnice. Navštívili sme štôlňu Bartolomej a kalváriu nad mestom. Neobišli sme ani historické centrum mesta . Deti s radosťou využili možnosť navštíviť skutočnú baňu, kde sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého.
Tretí, posledný deň , sme v priestoroch školy usporiadali prednášku o dôsledkoch ťažby nerastných surovín na životné protredie . PaedDr. Jana Fedorová z Mestského múzea v Senci pútavo deti zasvätila do tejto problematiky so zreteľom na ťažbu nerastných surovín v Senci a jeho blízkom okolí. Jej prednáška bola plná zaujimavých faktov a konkrétnych príkladov negatívnych dopadov ťažby na životné prostredie.Náš ďalší hosť pán Daniel Kianička z Občianskeho združenia Kremnica nad zlato sa pre pracovné povinnosti nemohol osobne zúčastniť našej besedy, ale materiály, ktoré nám poskytol, vhodne doplnili prednášku PaedDr. Fedorovej.
Na záver mohli deti popustiť uzdu svojej tvorivosti a kreativite . Pracovali na návrhu rekultivácie opusteného lomu, ťažobnej jamy alebo skládky hlušiny. Ich práce v najbližších dňoch skrášlia priestory našej školy. Deti na záverečnom vyhodnotení získali list absolventa Letnej environmentálnej školy 2014.
Všetkým naším hosťom patrí úprimná vďaka za ich ochotu, čas a pútavé slová. Ďakujeme tiež mestskému úradu za poskytnuté financie a vedeniu školy za pomoc pri organizácií týchto troch zaujímavých dní.

Mgr. Oľga Kráľová, Mgr. Monika Švihranová
Základná škola J. G. Tajovského Senec

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007